Arhiva Hotariri de Consiliu Local

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2018

» HCL nr. 1/12.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 2/25.01.2018 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Scanteia, judetul Iasi, pentru anul scolar 2018-2019
» HCL nr. 3/25.01.2018 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei locale Scantei, judetul Iasi
» HCL nr. 4/25.01.2018 privind aprobarea formei actualizate a regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Iasi
» HCL nr. 5/25.01.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2018 […]
» HCL nr. 6/25.01.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018, al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 7/25.01.2018 privind infiintarea Serviciului de iluminat public […]
» HCL nr. 8/25.01.2018 privind aprobarea concedierii individuale a personalului contractual […]
» HCL nr. 9/15.01.2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia […]
» HCL nr. 10/22.02.2018 privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiuni […]
» HCL nr. 11/22.02.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 […]
» HCL nr. 12/22.02.2018 privind aprobarea planurilor anuale pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare […]
» HCL nr. 13/22.02.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017
» HCL nr. 14/22.02.2018 privind aprobarea documentatiei de inchiriere a spatiului de la parterul blocului de locuinte […]
» HCL nr. 15/22.02.2018 privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scanteia […]
» HCL nr. 16/22.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru lunile martie-mai 2018
» HCL nr. 17/29.03.2018 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 23
» HCL nr. 18/29.03.2018 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii prin actul aditional nr. 24
» HCL nr.19/29.03.2018 – privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Achizitie buldoexcavator pentru comuna Scinteia, jud. Iasi” [….]
» H.C.L. nr. 20/29.03.2018 – privind modificarea bugetului local din anul 2018
» H.C.L. nr. 21/29.03.2018 – privind concesionarea terenului intravilan , satul Ciocarlesti [….]
» H.C.L. nr. 22/29.03.2018 – privind concesionarea terenului intravilan , satul Scanteia, com. Scanteia, in suprafata de 1000 mp [….]
» H.C.L. nr. 23/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea activitatilor comerciale in com. Scinteia [….]
» HCL nr. 24/29.03.2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Scanteia, judetul Iasi
» H.C.L. nr. 25/29.03.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri locale in com. Scinteia”
» H.C.L. nr. 26/29.03.2018 – privind modificarea pretului de pornire al licitatiei pentru inchirierea spatiului de la parterul blocului de locuinte […..]
» HCL nr.27/26.04.2018 – privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si modificarea [….]
» HCL nr.28/26.04.2018 – privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trim.I anul 2018
» HCL nr.29/26.04.2018 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala [….]
» HCL nr.30/26.04.2018 – privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului si a unor servicii [….]
» HCL nr.31/26.04.2018 – privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scanteia [….]
» HCL nr. 32/31.05.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului AGA ARSACIS […]
» HCL nr. 33/31.05.2018 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice […]
» HCL nr. 34/31.05.2018 privind aprobarea transferului sumei de 4 mii lei […]
» HCL nr. 35/31.05.2018 privind aprobarea Programului manifestariilor cultural sportive […]
» HCL nr. 36/31.05.2018 privind aprobarea raportului primarului privind situatia gestionarii bunurilor […]
» HCL nr. 37/31.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta ale Consiliului local Scanteia […]
» HCL nr. 38/31.05.2018 privind valorificarea tablei rezultate […]
» HCL nr. 39/13.05.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice […]
» HCL nr. 40/28.06.2018 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru situatii de Urgenta […]
» HCL nr. 41/28.06.2018 privind modificarea bugetului local in anul 2018
» HCL nr. 42/26.07.2018 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul II anul 2018
» HCL nr. 43/26.07.2018 privind modificarea bugetului local in anul 2018
» HCL nr. 44/26.07.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS
» HCL nr. 45/26.07.2018 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii […]
» H.C.L. nr. 46-2018 privind rectificarea bugetului local din anul 2018
» H.C.L. nr. 47-2018 privind constituirea comisiei speciale pentru verificarea documentatiei pentru amenajarea spatiului fostei centrale termice, precum si stabilirea
» H.C.L. nr. 48-2018 privind aprobarea asigurarii unei zone de siguranta
» H.C.L. nr. 49-2018 privind rectificarea unor pozitii din inventarul public
» H.C.L. nr. 50-2018 privind includerea în inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public
» H.C.L. nr. 51-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» H.C.L. nr. 52-2018 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului
» H.C.L. nr. 53-2018 privind rectificarea bugetului local in anul 2018
» H.C.L. nr. 54-2018 privind asigurarea suportului IT in vederea organizarii si dezvoltarii S.C.I.M.
» H.C.L. nr. 55-2018 privind modificarea bugetului local din anul 2018
» H.C.L. nr. 56-2018 privind aprobarea executiei bugetelor
» H.C.L. nr. 57-2018 privind reactualizarea inventarului bunurilor
» H.C.L. nr. 58-2018 privind rectificarea bugetului local din anul 2018
» H.C.L. nr. 59-2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS […]
» H.C.L. nr. 60-2018 privind aprobarea Programului de realizare a unor lucră_ ri de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului social apti de munca […]
» H.C.L. nr. 61-2018 privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru acordarea de cadouri prescolarilor si elevilor […]
» H.C.L. nr. 62-2018 privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2024 si a Planului anual de actiune […]
» H.C.L. nr. 63-2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate […]
» H.C.L. nr. 64-2018 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scinteia […]
» H.C.L nr. 65-2018 privind rectificarea bugetului local in anul 2018
» H.C.L nr. 66-2018 privind aprobarea Programului actualizat al achizitiilor publice pe anul 2018
» H.C.L nr. 67-2018 privind aprobarea Programului anual. […]
» H.C.L nr. 68-2018 – privind prelungirea teremenului de valabilitate al Planului urbanistic general al comunei Scânteia […]
» H.C.L nr. 69-2018 privind includerea in inventarul domeniului privat al comunei a unor suprafete de teren
» H.C.L nr. 70-2018 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de teren de […]
» H.C.L nr. 71-2018 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare
» H.C.L nr. 72-2018 privind stabilirea salariilor de baza
» H.C.L nr. 73-2018 privind transferul sumei de 50 mii lei […]
» H.C.L nr. 74-2018 privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2019 […]
» H.C.L nr. 75-2018 privind actualizarea componentei comisiei pentru verificarea lucrarilor executate […]

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2017

» HCL nr. 01/06.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului la sectiunile de functionare si de dezvoltare, sursa A
» HCL nr.13/23.02.2017 – privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare [ …. ]
» HCL nr. 2/26.01.2017 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Scanteia, judetul Iasi, pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr.14/23/03/2017 – privind aprobarea planurilor anuale pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2017
» HCL nr. 3/26.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scanteia, judetul Iasi […]
» Anexa la HCL nr. 3/26.01.2017
» HCL nr.15/23.02.2017 – privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL nr. 4/26.01.2017 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei locale Scanteia, judetul Iasi pentru anul 2017
» HCL nr.16/23.02.2017 – privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei scanteia,judetul Iasi,pentru anul 2016
» HCL nr. 5/26.01.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 73/24.11.2016 […]
» HCL nr.17/23.03.2017 – privind infiintarea postului de Cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,studii (M) treapta II,in cadrul compartimentului S.V.S.U din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scanteia,
» HCL nr. 6/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ca urmare a modifcarii TVA cu 19%
» HCL nr.18/23.02.2017 – privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia,jud.Iasi pentru lunile martie – mai 2017
» HCL nr. 7/10.02.2017 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuielo care nu se finanteaza de la bugetul de stat ca urmare a modificarii TVA
» HCL nr. 8/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiati ca urmare a modificarii TVA
» HCL nr. 9/10.02.2017 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoria de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul „Modernizare drum de utilitate publica Scanteia-Rediu”
» HCL nr. 10/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii din bugetul local privind lucrarea „Modernizare drumuri locale in comuna Scanteia jud Iasi”
» HCL nr. 11/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitii „Amenajare piata traditionala in comuna Scanteia jud. Iasi”
» HCL nr. 12/10.02.2017 privind aprobarea achizitiei de servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor in domeniul achizitiilor publice
» HCL nr. 19/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum de utilitate publica Scanteia-Rediu, comuna Scanteia, judetul Iasi”
» HCL nr. 20/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Reabilitare podului situat pe DC 63 in localitatea Borosesti, comuna Scanteia, judetul Iasi si construire podet s
» HCL nr. 21/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale „Axinte Uricariul” […]”
» HCL nr. 22/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu Program Normal Scanteia […]”
» HCL nr. 23/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizarea, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale Bodesti din localitatea Bodesti, comuna Scante
» HCL nr. 24/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigirare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu Program Normal Bodesti […] „
» HCL nr. 25/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizarea si dotarea Scolii Primare Lunca Rates […]”
» HCL nr. 26/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Extinderea, modernizarea si dotarea dispensarului uman […]”
» HCL nr. 27/30.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 […]
» HCL nr. 28/30.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia, judetul Iasi […]
» HCL nr. 29/30.03.2017 privind transformarea postului vacant de consilier(S), clasa I, gradul profesional debutant […]
» HCL nr. 30/30.03.2017 privind gospodarirea comunei Scanteia, judetul Iasi, incepand cu anul 2017
» HCL nr. 31/30.03.2017 privind modificarea elementelor de identificare la pozitia nr. 26 din anexa la HCL nr 12/26.03.2015 […]
» H.C.L. nr. 32-2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 1.720-20. 02.2016 încheiat cu S.C. HELIANTHUS PHARM S.R.L..pdf
» H.C.L. nr. 33-2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 19 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa
» H.C.L. nr. 34-2017 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I anul 2017
» H.C.L. nr. 35-2017 privind aprobarea amenajamentului pastoral din comuna Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 36/25.05.2017 privind aprobarea Acordului de principiu pentru demararea lucrarilor de investitii […]
» HCL nr. 37/25.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru lunile iunie 2017- august 2017
» HCL nr. 38/25.05.2017 privind aprobarea transferului sumei de 50 mii lei […]
» HCL nr. 39/28.06.2017 privind aprobarea Acordului de Cooperare intre comuna Scanteia, judetul Iasi, Romania si satul Loganesti, raionul Hincesti, Republica Moldova
» HCL nr. 40/28.06.2017 privind aprobarea Programului manifestarilor cultural sportive si alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul local […]
» HCL nr. 41/31.07.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 20 […]
» HCL nr. 42/31.07.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 43/31.07.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 44/31.07.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 73/24.11.2016 […]
» HCL nr. 45/31.07.2017 privind implementarea proiectului „Achizitie buldoexcavator”[…]
» HCL nr. 46/31.07.2017 privind modificarea HCL nr. 57/29.11.2007 […]
» HCL nr. 47/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale […]
» HCL nr. 48/31.08.2017 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 […]
» HCL nr. 49/31.08.2017 privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scanteia, judetul Iasi a unei suprafete de teren intravilan satul Scanteia
» HCL nr. 50/31.08.2017 privind modificarea suprafetelor de teren la pozitiile 29, 31, 32, 45, 53 si 55 din domeniul public al comunei
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 50/31.08.2017
» HCL nr. 51/31.08.2017 privind identificarea amplasamentului cel mai avantajos din punct de vedere tehnic pentru Gospodarie de apa Scainteia […]
» HCL nr. 52/31.08.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 53/31.08.2017 privind utilizarea excedentului bugetului local […]
» HCL nr. 54/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor si terenurilor de joaca pentru copii, aflate in domeniul public al Comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 55/31.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru lunile septembrie 2017-noiembrie 2017
» HCL nr. 56/28.09.2017 privind aprobarea incheierii unui Acord de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern […]
» HCL nr. 57/28.09.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Achizita de dotari si echipamente corporale si necorporale pentru Caminul cultural din satul Bucuresti, comuna Scanteia, judetul Iasi” […]
» HCL nr. 58/28.09.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 59/28.09.2017 privind gestionarea Serviciului de Salubrizare al localitatilor comunei Scanteia
» HCL nr. 60/28.09.2017 privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Scanteia […]
» HCL nr. 61/28.09.2017 privind aprobarea reactualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Scanteia, judetul Iasi
» Anexa la HCL nr. 61/28.09.2017
» HCL nr. 62/17.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici […]
» HCL nr. 63/17.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii […]
» Anexa la HCL nr. 61/28.09.2017
» HCL nr. 64/17.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici […]
» HCL nr. 65/17.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii […]
» HCL nr. 66/27.10.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 67/27.10.2017 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul III anul 2017
» HCL nr. 68/27.10.2017 privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Documentul de Pozitie […]
» HCL nr. 69/27.10.2017 privind concesionarea terenului intravilan, satul Lunca Rates […]
» HCL nr. 70/27.10.2017 privind concesionarea terenului intravilan, satul Scanteia […]
» HCL nr. 71/27.10.2017 privind concesionarea terenului intravilan, satul Scanteia […]
» HCL nr. 72/27.10.2017 privind concesionarea terenului intravilan, satul Scanteia
» HCL nr. 73/27.10.2017 privind concesionarea terenului intravilan, satul Scanteia
» HCL nr. 75/29.11.2017 privind rectificarea bugetului local din anul 2017
» HCL nr. 76/29.11.2017 privind aprobarea Programului de relizare a unor lucrari de interes local […]
» HCL nr. 77/29.11.2017 privind alocarea sumei de 4.500 lei pentru acordarea de cadouri prescolarilor si elevilor […]
» HCL nr. 78/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale […]
» HCL nr. 79/29.11.2017 privind aprobarea documentatiei de inchiriere a Corpului cladirii centralei termice […]
» HCL nr. 80/29.11.2017 privind desemnarea reprezentantului comunei Scanteia, judetul Iasi […]
» HCL nr. 81/29.11.2017 privind aprobarea documentatiei de inchiriere a spatiului din incinta primariei […]
» HCL nr, 82/29.11.2017 privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Documentul de Pozitie privind [….]
» HCL nr. 83/29.11.2017 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi […]
» HCL nr. 84/29.11.2017 privind modificarea cuantumului redeventei anuale […]
» HCL nr. 85/21.12.2017 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnisoarei Moisii Andreea-Madalina […]
» HCL nr. 86/21.12.2017 privind validarea mandatului unui consilier local supleant
» HCL nr. 87/21.12.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 88/21.12.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS […]
» HCL nr. 89/21.12.2017 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare […]
» HCL nr. 90/21.12.2017 privind aprobarea Programului anual actualizat al achizitiilor publice pe anul 2017
» HCL nr. 91/21.12.2017 privind stabilirea salariile de baza pentru functiile publice locale […]

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2016

» HCL nr. 1/28.01.2016 privind prelungirea valabilitatii P.U.G. al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 2/28.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia, judetul Iasi pe anul 2016 si a estimarilot pentru anii 2017-2019
» HCL nr. 3/28.01.2016 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Scanteia, judetul Iasi pentru anul scolar 2016-2017
» HCL nr. 4/28.01.2016 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2016, dupa aprobarea bugetului
» HCL nr. 5/28.01.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA […]
» HCL nr. 6/28.01.2016 privind stabilirea drepturilor, compensatiilor in bani si scutirilor de servicii personalului voluntar din cadrul S.V.S.U. Scanteia
» HCL nr. 7/28.01.2016 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului local al comunei Scanteia in AG a Asociatiei de Devoltare Intercomunitar […]
» HCL nr. 8/28.01.2016 privind transformarea prostului vacant de consilier (S) , clasa I , gradul profesional asistent , in consilier (S) , clasa I ,grad profesional debutant, compartimentul Finaciar-Contabil
» HCL nr. 9/28.01.2016 privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul compartimentului Politia Locala
» HCL nr. 10/10.02.2016 privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate
» HCL nr. 11/10.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa actualizarea T.V.A. reprezentant noua valoare a investitiei […]
» Anexa 1 la HCL nr. 11/10.02.2016
» Anexa 2 la HCL nr. 11/10.02.2016
» HCL nr. 12/10.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa actualizarea TVA reprezentant noua valoare a investitiei compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate decontate sau nedecontate […]
» Anexa 1 la HCL nr. 12/10.02.2016
» Anexa 2 la HCL nr. 12/10.02.2016
» HCL nr. 13/25.02.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Sagna jud. Neamt la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi –
» HCL nr. 14/25.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investitiei „Reabilitare/modernizare grup sanitar la Scoala Gimnaziala „Axinte Uricariul” satul Scanteia comuna Scanteia jud. Iasi” in vederea obtinerii autorizatiei sanita
» HCL nr. 15/25.02.2016 privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNDL pentru proiectul „Reabilitare/modernizare grup sanitar scl. Axinte Uricariul”
» HCL nr. 16/25.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru investitia „Modernizare drum comunal DC 63 intravilan sat Luna Rates comuna Scanteia jud. Iasi” pe o lungime totala de 1770 km
» HCL nr. 17/25.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru investitia „Modernizare drum satesc DS 25 intravilan satul Bodesti” pe o lungime totala de 1262 km
» HCL nr. 18/25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acestuia incepand cu anul 2016
» HCL nr. 19/25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de PSI si stabilirea cuantumului acestuia incepad cu anul 2016
» HCL nr. 20/25.02.2016 privind aprobarea planurilor anuale pentru asigurarea resurselor umane materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2016
» HCL nr. 21/25.02.2016 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor comunei Scanteia jud. Iasi
» HCL nr. 22/25.02.2016 privind aprobarea reconstituirii monumentului architectural amplasat la intersectia DJ 248 cu DJ 246 din satul Scanteia si alocarea din bugetul local a sumelor necesare
» HCL nr .23/31.03.2016 – privind modificarea bugetului local in anul 2016
» HCL nr. 24/31.03.2016 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015
» HCL nr. 25/31.03.2016 privind aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului comunei Scanteia, jud. Iasi pentru anul 2015
» Anexa 1 la HCL nr. 25/31.03.2016
» Anexa 2 la HCL nr. 25/31.03.2016
» HCL nr.26/31.03.2016 pentru modificarea H.C.L. nr 9/28.01.2016 privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul compartimentului […]
» HCL nr. 27/31.03.2016 pentru modificarea H.C.L nr. 38/26.09.2012 privind concesionarea iazului „La nuci” in suprafata de 11.500 mp intravilan satul Scanteia din domeniului privat al comunei
» HCL nr. 28/31.03.2016 privind aprobarea documentatiei necesare concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan satul Scanteia in suprafata de 2.024 mp din domeniul public al comunei Scanteia
» HCL nr. 29/31.03.2016 – privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
» HCL nr. 30/31.03.2016 – privind alegerea presedintelui de sedinta ale Consiliului local Scanteia , judetul Iasi, din trimesterul II anul 2016
» HCL nr. 31/29.04.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Botesti jud. Neamt la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
» HCL nr. 32/29.04.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi – ARSACIS
» HCL nr. 33/29.04.2016 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I anul 2016
» HCL nr. 34/29.04.2016 privind numirea coordonatorului Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor al comunei Scanteia jud. Iasi
» HCL nr. 35/24.06.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare
» HCL nr. 36/24.06.2016 privind validarea mandatelor de consilier local 2016-2020
» HCL nr. 37/24.06.2016 privind declararea consiliului local ca legal constituit
» HCL nr. 38/24.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia jud. Iasi din trimestrul III anul 2016
» HCL nr. 39/28.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Scanteia jud. Iasi
» HCL nr. 40/28.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate numarul si denumirea acestora numarul membrilor fiecarei comisii precum si componenta nominala a acestora
» HCL nr. 41/28.07.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun jud. Neamt la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi –
» HCL nr. 42/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Scanteia precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul in Adunarea Generala […]
» HCL nr. 43/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Scanteia precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul in Adunarea Generala […]
» HCL nr. 44/28.07.2016 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul II anul 2016
» HCL nr. 45/28.07.2016 privind rectificarea bugetului local in anul 2016
» HCL nr. 46/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Scanteia in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica de pe raza comunei Scanteia
» HCL nr. 47/28.07.2016 privind aprobarea constituirii Comisiei locale de ordine publica din comuna Scanteia jud. Iasi si a Regulamentului de Organizare si functionare al acesteia
» HCL nr. 48/28.07.2016 privind actualizarea componentei nominale a structurii comunitare consultative de solutionare la nivelul local a problemelor sociale care privesc copiii si/sau adultii
» HCL nr. 49/25.08.2016 privind stabilirea situatiilor in care pot fi acordate ajutoare de urgenta
» HCL nr. 50/25.08.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap
» HCL nr. 51/25.08.2016 privind rectificarea bugetului local in anul 2016 incluzand si restituirea sumei de 1559.36 mii lei alocata prin H.G. nr. 995/2015
» HCL nr. 52/25.08.2016 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru lunile septembrie-noiembrie anul 2016
» HCL nr. 53/19.09.2016 privind aprobarea confinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L dupa actualizarea T.V.A […]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 53/19.09.2016
» HCL nr. 54/19.09.2016 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L dupa actualizarea T.V.A […]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 54/19.09.2016
» HCL nr. 56/29.09.2016 privind rectificare abugetului local in anul 2016
» HCL nr. 57/29.09.2016 privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 al comunei Scanteia jud. Iasi
» HCL nr. 58/29.09.2016 privind acordarea sporului pentru conditii de munca vatamatoare determinate de actiunea campurilor electromagnetice
» HCL nr. 59/27.10.2016 privind rectificarea bugetului local in anul 2016
» HCL nr. 60/27.10.2016 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul III anul 2016
» HCL nr. 61/27.10.2016 privind modificarea (actualizarea) indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate […]
» HCL nr. 62/27.10.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scanteia, judetul Iasi si a unor servicii publice de interes local pentru anul 2016
» HCL nr. 63/24.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
» HCL nr. 64/24.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr. 15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 16 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal – Iasi – ARSACIS
» HCL nr. 65/24.11.2016 priivind modificarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate […]
» HCL nr. 66/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform noii cote de TVA de 20% […]
» HCL nr. 67/24.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare in comuna Scanteia
» HCL nr. 69/24.11.2016 privind alocarea sumei de 4.500 lei pentru acordarea de cadouri prescolarilor si elevilor
» HCL nr. 70/24.11.2016 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii social apti de munca […]
» HCL nr. 71/24.11.2016 privind aprobarea propunerilor cetatemilor si a operatorului privind actualizarea Programului de transport Public Judetean […]
» HCL nr. 72/24.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinte pentru lunile decembrie 2016 – februarie 2017
» HCL nr. 73/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2017
» Proces Verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare a consiliului local din data de 24.11.2016
» HCL nr. 74/22.12.2016 privind rectificarea bugetului local in anul 2016
» HCL nr. 75/22.12.2016 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilan, apartinand domeniului public al comunei Scanteia
» HCL nr. 76/22.12.2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017 al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 77/22.12.2016 privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului provat al comunei Scanteia, judetul Iasi a unei suprafete de teren intravilan satul Scanteia
» HCL nr. 78/22.12.2016 privind modificarea suprafetelor de teren de la pozitiile 225 si 226 din domeniului public al comunei

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2015

 HCL nr. 1/2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
» HCL nr. 2/2015 privind transformarea postului vacant de bibliotecar (S), gradu II, in bibliotecar (M) treapta II
» HCL nr. 3/2015 privind transformarea postului vacant de inspector de specialitate (S), gradul II in inspector de specialitate (S) treapta IA
» HCL nr. 4/2015 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014
» HCL nr. 5/2015 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia, judetul Iasi pe anul 2015
» HCL nr. 6/2015 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Scanteia, judetul Iasi, pentru anul scolar 2015-2016
» HCL nr. 7/2015 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice dupa aprobarea bugetului pe anul 2015 al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 7/2015 – ANEXA
» HCL nr. 8/2015 privind gospodarirea comunei Scanteia, judetul Iasi, incepand cu anul 2015
» HCL nr. 8/2015 – ANEXA
» HCL nr. 9/2015 privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi, conform Actului Aditional nr. 13
» HCL nr. 10/2015 privind actualizarea componentei nominale a Comisiei Locale de ordine publica din comuna Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 11/2015 privind aprobarea Panului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Scanteia, judetul Iasi, pentru anul 2015
» HCL nr. 12/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scanteia, judetul Iasi
» Anexa la H.C.L. nr. 12/2015 privind aprobare ainventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei
» HCL nr. 12/26.03.2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 13/2015 privind atribuirea in comodat a unui spatiu pentru functionarea unei substatii a Serviciului de Ambulanta Judetean
» HCL nr. 14/2014 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Scanteia, judetul Iasi, in mod direct prin contract de concesiune
» HCL nr. 15/2015 privind aprobarea trecerii imobilului Postului de Politie al comunei Scanteia din proprietatrea Statului Roman si administrarea M.A.I in domeniul public al comunei Scanteia, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local al comunei
» HCL nr. 16/26.03.2015 privind aprobarea duratei sezonului de pasunat
» HCL nr. 17/2015 privind modificarea bugetului local in anul 2015
» HCL nr. 18/2015 privind aprobarea evaluarii si reevaluarii activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul Unitatii Administrativ Teritoriale Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 19/2015 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scanteia, judetul Iasi, din trimestrul II anul 2015
» Anexa – HCL nr.20/2015
» HCL nr. 20/2015 privind aprobarea reactualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr.21/2015 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I 2015
» HCL nr. 22/2015 privind incheierea acordului de parteneriat in vederea depunerii Strategiei de Dezvoltare Locala cu finanatare prin PNDR 2014-2020
» HCL nr. 23/2015 privind aprobarea planurilor anuale pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate gestionarii situatiilor de urgenta
» HCL nr. 24/2015 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Scanteia in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal
» HCL nr. 25/2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delagare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalicare, conform actului aditional nr. 13
» HCL nr. 26/2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delagre a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare conform actului aditional nr. 14
» HCL nr. 27/2015 privind aprobarea Planului de aparare impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si prabusirilor accidentale al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 28/2015 privind aprobarea organizarii si desfasurarii serviciilor sociale acordate prin intermediul compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 29/2015 privind transformarea postului vacant de consilier (S), clasa a I-a, gradul profesional superior, in Consilier(S), clasa a I-a, gradul profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scanteia, judetul
» HCL nr. 30 privind aprobarea contractarii serviciilor de intocmire a aranjamentelor pastorale
» HCL nr. 31/2015 privind majorarea redeventei pentru suprafetele de pajisti comunale concesionate
» HCL nr. 32/2015 privind aprobarea perioadei in care vor fi organizate si sarbatorite zilele comunei Scanteia
» HCL nr. 33/2015 privind alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local pentru finantarea manifestarii cultural sportive „Ziua Sanzaienelor” din 26-29 iunie 2015
» HCL nr. 34/2015 privind alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local pentru finantarea manifestarii cultural sportive „Ziua Internationala a Copilului” din 01-05 iunie 2015
» Proces verbal incheiat la data de 25.06.2015
» HCL nr. 35/25.06.2015 privind modificarea bugetului local in anul 2015
» HCL nr. 36/26.06.2015 privind actualizarea componentei nominale a structurii comunitare consultative de solutionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii si adultii
» HCL nr. 37/25.05.2015 privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului public de salubrizare, respectiv „Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale d
» HCL nr. 38/25.06.2015 privind aprobarea contractului de delegare a serviciului de salubriuzare al comunei Scanteia in mod direct prin contract de concesiune catre S.C Edil Industry S.R.L si aprobarea pretului pentru serviciul de salubrizare prestat
» HCL nr. 39/25.06.2015 privind aprobarea lucrarilor suplimentare si a fondurilor aferente aparute in faza de executie la obiectivul de investitii „Reabilitare si dotare Camin cultural Borosesti”, comuna Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 40/25.06.2015 privind aprobarea Programului manifestarilor cultural sportive si alocarea sumei de 4.500 lei din bugetul local pentru finantarea „Zilelor comuna Scanteia, judetul Iasi” din perioada 02-05 iulie 2015
» HCL nr. 41/25.06.2015 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scanteia, judetul Iasi din trimestrul III, anul 2015
» Proces Verbal, incheiat la data de 30.07.2015, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 42/30.07.2015 privind rectificarea bugetului local in anul 2015
» HCL nr. 43/30.07.2015 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul II anul 2015
» HCL nr. 44/30.07.2015 privind aprobarea Planului de aparare impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si prabusirilor accidentale al comunei Scanteia, judetul iasi
» HCL nr. 45/30.07.2015 privind darea in administrare cu titlu gratuit, Centrului local A.P.I.A. Iasi a imobilului in care a functionat Biblioteca comunala Scanteia, judetul Iasi, pentru o durata de 10 ani
» HCL nr. 46/30.07.2015 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Scainteia, judetul Iasi, pentru perioada 2014-2020
» Anexa la HCL nr. 46/30.07.2015 – Strategia de Dezvoltare
» HCL nr. 47/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local in anul 2015
» HCL nr. 48/27.08.2015 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru dotari la Caminul cultural Borosesti recent reabilitat si pentru pentru construirea de accese in gospodariile cetatenilor de-a lungul drumului comunal 62 din satul Ciocarlesti,
» HCL nr. 49/27.08.2015 privind transformarea postului vacant de referent (M), clasa a-III-a, gradul profesional superior, in referent (M), clasa a-III-a, gradul profesional principal, compartimentul S.P.C.L.E.P, Scainteia, judetul Iasi
» HCL nr. 50/27.08.2015 privind concesionarea terenului intravilan satul Borosesti in suprafata de 79 mp din domeniul public, sotilor Pavel Vioara si Lacramioara, proprietari ai casei de locuit situata in imediata vecinatate a terenului
» HCL nr. 51/27.08.2015 privind concesionarea terenului intravilan satul Borosesti in suprafata de 27 mp din domeniul public, sotilor Radeanu Aurel si Mariana, proprietari ai casei de locuit situata in imediata vecinatate a terenului
» HCL nr. 52/27.08.2015 privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 al comunei Scainteia, judetul Cluj
» HCL nr. 53/27.08.2015 privind aprobarea actualizarii valorii de inventar a imobilului „Sediul caminului cultural din satul Borosesti”, recent reabilitat si inscrierea valorii actuale in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comune
» Proces verbal incheiat la data de 27.08.2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scanteia, judetul Iasi
» Proces verbal incheiat la data de 24.09.2015, in cadrul sedintei Ordinare a Consiliului local al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 54/2015 privind rectificarea bugetului local in anul 2015
» HCL nr. 55/2015 privind aprobarea proiectului bugetului pentru anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019
» HCL nr. 56/2015 privind aprobarea modificarilor la Contactul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, conform actului aditional nr. 15
» HCL nr. 57/2015 privind alegerea presedintelui de sedinte pe trimestrul IV 2015
» HCL nr. 58/2015 privind aprobarea Planului anual de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scanteia si a unor servicii publice de interes local pe anul 2015
» HCL nr. 59/22.10.2015 privind rectificarea bugetului local in anul 2015
» HCL nr. 60/22.10.2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare conform Actului Aditional nr. 16
» HCL nr. 61/22.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor asimilate acestora pentru anul fiscal 2016
» Anexa 1 la HCL nr. 61/22.10.2015
» Anexa 2 la HCL nr. 61/22.10.2015
» Anexa 3 la HCL nr. 61/22.10.2015
» HCL nr. 62/22.10.2015 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul III 2015
» HCL nr. 63/22.10.2015 privind implementarea proiectului „Achizitia de datari si echipamente corporale si necorporale pentru Caminul cultural din satul Borosesti, Comuna Scinteia, jud. Iasi”
» HCL nr. 64/26.11.2015 privind rectificarea bugetului local in anul 2015
» HCL nr. 65/26.11.2015 privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru acordarea de cadouri prescolarilor si elevilor din comuna Scanteia, cu ocazia sarbatorilor de iarna
» HCL nr. 66/26.11.2015 privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului social apti de munca potrivit Legii nr. 416/2001 in anul 2016
» HCL nr. 67/26.11.2015 privind angajare cu contract individual de munca a unui numar minimal de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
» HCL nr. 68/26.11.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iasi
» HCL nr. 69/07.12.2015 privind aprobarea externalizarii serviciului de contabilitate
» HCL nr. 70/07.12.2015 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii „Modernizare drum de utilitate publica Scanteia – Rediu, comuna Scanteia, judetul Iasi”
» HCL nr. 71/29.12.2015 privind modificarea bugetului local in anul 2015
» HCL nr. 72/29.12.2015 privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania in vederea organizarii si exercitarii unor activitati stabilite prin lege autoritatilor administratiei publice locale
» Anexa 1 la HCL nr. 72/29.12.2015 – Acord de Cooperare
» HCL nr. 73/29.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scanteia, jud. Iasi din trimestrul I anul 2016
» HCL nr. 74/29.12.2015 privind aprobarea acoperirii definitive din excendentul bugetului local a sumei de 16212,67 lei, deficit la sectiunea de functionare, sursa E

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2014

» HCL Nr. 1-2014 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scinteia, Jud. Iasi pe anul 2014 in suma de 4.679,11 mii lei
» HCL Nr. 2-2014 Privind ecarisarea teritoriului
» HCL Nr. 3-2014 privind aprobarea contului de Incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013
» HCL Nr. 4-2014 privind transformarea postului vacant de referent (M) , clasa a III-a, gradul profesional superior, in referent (M) , clasa a III-a, gradul profesional asistent, din cadrul S.V.S.U.
» HCL Nr. 5-2014 privind transformarea postului vacant de referent (M) , clasa a III-a, gradul profesional superior, in consilier (S) , clasa a I-a gradul profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate
» HCL Nr. 6-2014 privind transformarea postului vacant de consilier (S) , clasa a I-a, gradul profesional debutant, in Consilier (S) , clasa a I-a, gradul profesional principal, din cadrul aparatului de specialitate
» HCL Nr. 7-2014 privind transformarea postului vacant de sofer PSI (M), treapta I, in sofer PSI (G), treapta II, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Scinteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 8-2014 privind transformarea postului vacant de referent cultural (M), treapta I, in Inspector de specialitate (S), gradul II, din cadrul compartimentului Unitati de cultura
» HCL nr. 9-2014 privind concesionarea terenului intravilan satul Scinteia in suprafata de 2.024 mp din domeniul public al comunei, doamnei Mihai Paraschiva, proprietar al constructiilor edificate pe acest teren
» HCL Nr. 10-2014 privind aprobarea realizarii obiectivelor de investitie Semnalizari la intrari rutiere in judetul Iasi pe drumurile judetene 246 si 248, prin panouri de semnalizare de catre C.J. Iasi
» HCL. Nr. 11-2014 privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice dupa aprobarea bugetului pe anul 2014
» HCL. Nr. 12-2014 privind gospodarirea comunei Scanteia, judetul Iasi, in anul 2014
» HCL. Nr. 13-2014 privind gestionarea serviciului de salubrizare al comunei Scanteia, judetul Iasi, a Regulamentului propriu de organizare si functionare si a caietului de sarcini
» Procesul verbal al Sedintei ordinare a C.L. din 27.02.2014
» HCL Nr. 14-2014 H.C.L. privind rectificarea bugetului local in anul 2014
» HCL Nr. 15-2014 privind aderarea comunei Scanteia, judetul Iasi la Asociatia Comunelor din Romania
» HCL Nr. 16-2014 privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania – Filiala Judeteana Iasi in vederea organizarii si exercitarii unor activitati de audit public intern
» HCL Nr. 17-2014 Privind darea in folosinta gratuita a cladirii fostei biblioteci comunale
» HCL Nr. 18-2014 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scânteia, judetul Iasi, din trimestrul II anul 2014
» Procesul verbal al Sedintei ordinare a C.L. din 27.03.2014
» HCL Nr. 19-2014 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I anul 2014
» HCL Nr. 20-2014 privind aprobarea trecerii suprafetei de 1000 mp teren intravilan satul Borosesti din domeniul public in domeniul privat al Unitatii Administrativ Teritoriale
» HCL Nr. 21-2014 privind aprobarea evaluarii si reevaluarii activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul Unitatii Administrativ Teritoriale
» Procesul verbal al Sedintei ordinare a C.L. din 30.04.2014
» Hcl. nr. 22-2014 privind rectificarea bugetului local in anul 2014
» Hcl. Nr. 23-2014 privind infiintarea Compartimentului Politiei Locale, fara personalitate juridica in cadrul aparatului de specialitate al primarului
» Hcl. nr. 24-2014 privind aprobarea constituirii Comisiei locale de ordine public – din comuna Scanteia, judetul Iasi si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
» Procesul verbal al Sedintei ordinare a C.L. din 29.05.2014
» Procesul verbal al Sedintei ordinare a C.L. din 27.06.2014
» HCL Nr. 25-2014 privind rectificarea bugetului local in anul 2014
» HCL Nr. 26-2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei locale Scanteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 28-2014 privind instituirea taxei pentru indeplinirea procedurii de vanzare a terenurilor extravilane
» HCL Nr. 29-2014 privind aprobarea lucrarilor suplimentare aparute in faza de proiect tehnic fata de studiul de fezabilitate, la obiectivul „Modernizare drum comunal […]
» HCL Nr. 30-2014 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, din trimestrul III anul 2014
» HCL Nr. 31 – 2014 Privind rectificarea bugetului local in anul 2014
» HCL Nr. 32-2014 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul II 2014
» HCL Nr. 33-3014 privind reactualizarea Organigramei, numarului de personal si Regulamentul de Organizare si Functionare al S.V.S.U. Scanteia
» HCL Nr. 34-2014 Privind aprobarea Actului Aditional nr. 11 la Actul Constitutiv si Actul Aditional nr. 12 la Statutul ARSACIS
» HCL Nr. 35-2014 Privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
» HCL Nr. 36-2014 privind rectificarea bugetului local in anul 2014
» Procesul verbal al Sedintei ordinare a C.L. din 25.08.2014
» HCL nr. 37/2014 privind includerea in domeniul privat al Comunei a unor suprafete de teren extravilan Scanteia
» HCL nr. 38/2014 privind rectificarea bugetului local in anul 2014
» HCL nr. 39/2014 privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018
» HCL nr. 40/2014 privind transformarea postului vacant de referent (M) , clasa a III-a, gradul profesional asistent, în referent (M), clasa a III-a, gradul profesional debutant, […]
» HCL nr. 41/2014 privind transformarea postului vacant de muncitor calificat treapta III
» HCL nr. 42/2014 privind infiintarea postului de tractorist, treapta II, studii (G) in cadrul „compartimentului protectia mediului”
» HCL nr. 43/2014 privind alegerea presedintelui de sedinte pentru trimestrul IV-2014
» HCL nr. 44/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru investitia „Modernizare drum comunal DC 62 sat Ciocarlesti, comuna Scanteia, judetul Iasi”
» HCL nr. 45/2014 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii „Modernizare drum comunal DC 62 sat Ciocarlesti, comuna Scânteia, judetul Iasi”
» HCL nr. 46/2014 privind rectificarea bugetului local in anul 2014
» HCL nr. 47/2014 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul III anul 2014
» HCL nr. 48/2014 privind desemnarea reprezentantilor C.L. în C.A. al unitatilor de învatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Scânteia, pentru anul scolar 2014 – 2015
» HCL nr. 49/2014 privind modificarea si completarea HCL nr. 20 din 2014 privind aprobarea […]
» HCL nr. 50-2014 privind concesionarea terenului intravilan satul Borose _ti, comuna Scânteia având înscris în cartea f unciar _ num_rul 60589 U.A.T. Scânteia, în suprafa_ _ de 1054 mp din domeniului privat
» HCL nr. 51/2014 privind includerea în inventarul bunurilor care apar_in domeniului privat al comunei a iazului “La nuci” conform raportului de evaluare
» HCL nr. 52/2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al unor servicii de interes public local
» HCL nr. 53/2014 privind rectificarea bugetului local în anul 2014
» HCL nr. 54/2014 privind rectificarea bugetului local în anul 2014
» HCL nr. 55/2014 privind modificarea _i completarea programului anual al achizi_iilor publice pe anul 2014
» HCL nr. 56/2014 privind transformarea postului vacant de auditor , clasa I, gradul profesional asistent, compartiment ul audit , în muncitor calificat, treapta II, compartiment ul administrativ
» HCL nr. 57/2014 privind transformarea postului vacant de inspector de specialitate , treapta II, compartimentul administrativ, în mun citor calificat , treapta II, compartimentul administrativ
» HCL nr. 59/2014 privind alocarea sumei de 4350 lei pentru acordarea de cadouri prescolarilor si elevilor din com. Scanteia, cu ocazia sarbatorilor de iarna
» HCL nr. 60/2014 privind rectificarea bugetului local in anul 2014
» HCL nr. 61/2014 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia pentru anul 2015
» HCL nr. 62/2014 privind impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2015
» HCL nr/ 63/2014 privind revocarea HCL nr. 56/28.11.2014
» HCl nr. 64/2014 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, jud. Iasi, pentru trimestru I anul 2015
» HCL nr. 65/2014 privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului social apti de munca potrivit Legii nr. 416/2001 in anul 2015

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2013

» HCL Nr. 1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2013
» Anexa Nr. 1 la HCL Nr. 1/2013
» Anexa Nr. 2 la HCL Nr. 1/2013
» Anexele Nr. 3-7 la HCL Nr. 1/2013
» HCL Nr. 2/2013 privind participarea comunei Scanteia cu proiectul Modernizare drum comunal DC 62 sat Ciocarlesti in cadrul Masurii 413 finantat prin FEADR
» HCL Nr. 3/2013 privind aprobarea retelei scolare pe raza comunei pentru anul 2013-2014
» HCL Nr. 4/2013 privind transformarea postului vacant de muncitor in inspector de specialitate
» HCL Nr. 5/2013 privind aprobarea planului anual al achizitiilor publice pe anul 2013
» HCL Nr. 6/2013 privind aprobarea concesionarii unei pasuni din domeniul privat
» HCL Nr. 7/2013 privind participarea comunei cu proiectul de investitie in cadrul Masurii 413
» HCL Nr. 8/2013 – privind gospodarirea comunei Scanteia
» HCL Nr. 9/2013 – privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2012
» Anexa la HCL Nr. 9/2013 conturi executie comuna Scanteia 2012
» HCL Nr. 10/2013 – privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scanteia, judetul Iasi, din timestrul II anul 2013
» HCL Nr. 11/2013 privind aprobarea bugetului propriu al comunei Scanteia pe anul 2013
» Anexa Nr. 1 la HCL Nr. 11/2013 buget initial 2013
» Anexa Nr. 2 la HCL Nr. 11/2013 buget de venituri proprii si subventii 2013
» Anexa Nr. 3 la HCL Nr. 11/2013 Lista de investitii
» HCL Nr. 12/2013 Privind instrumentarea proiectului Reabilitare si dotare Camin Cultural Borosesti
» HCL Nr. 13/2013 privind aprobarea documentatiei pentru Reabilitarea si dotarea Caminului cultural Borosesti
» HCL Nr. 14/2013 privind aprobarea Actului Aditional Nr. 7 la Actul Constitutiv si Actului Aditional Nr. 8 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi
» HCL Nr. 15/2013 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
» HCL Nr. 16/2013 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice dupa aprobarea bugetului pe anul 2013
» HCL Nr. 17/2013 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I anul 2013
» HCL Nr. 18/2013 privind modificarea bugetului local pe anul 2013
» Anexa Nr. 1 la HCL Nr. 18/2013 privind modificarea bugetului local pe anul 2013
» HCL Nr. 19/2013 privind alocarea unei sume din bugetul local, pentru acordarea de premii, diplome si stimulente participantilor la editia din anul 2013 a Cupei Sanzienelor
» HCL nr. 20/30.05.2013 privind reactualizarea organigramei, numarului de personal si Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
» Anexa la HCL nr. 20/30.05.2013 – regulamentul de organizare si functionare al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
» Anexa 1 la HCL nr. 20/30.05.2013 – structura serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
» Anexa 2 la HCL nr. 20/30.05.2013 – organigrama serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
» Anexa 3 la HCL nr. 20/30.05.2013 – tabel de tehnica, aparatura si materiale existente in dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
» Anexa 4 la HCL nr. 20/30.05.2013 – documente de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
» HCL Nr. 21/2013 privind participarea Comunei SCANTEIA, in calitate de Partener, la implementarea proiectului Sistem informatic al Registrului Agricol
» Procesul verbal al Sedintei ordinare a C.L. din 27.06.2013
» H.C.L. nr. 22-2013 priv instituirea taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administratiadministrativa
» H.C.L. nr. 27-2013 priv aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul II 2013
» H.C.L. nr. 28-2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
» H.C.L. nr. 29-2013 privind modificarea si completarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2013
» H.C.L. nr. 23-2013 priv concesionarea iazului , de pe ses Scanteia in suprafata de 8,00 ha din domeniul public al comunei
» H.C.L. nr. 30-2013 privind scutirea de la plata chiriei pentru spatiul închiriat în cadrul primariei Scanteia, de Biroul Notarului Public Silion Anca-Ilinca , pentru o perioada de 6 luni
» Procesul verbal al sedintei ordinare a C.L. din 29.07.2013
» H.C.L. nr. 24-2013 priv includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Scanteia, judetul lasi a unor suprafete de teren intravilan satul Scanteia
» H.C.L. nr. 25-2015 priv revocarea H.C.L. Nr. 54-20.12.2012 privind decontarea cheltuielilor de transport ale persoanlului navetist la si de la locul de munca
» H.C.L. nr. 26-2013 priv alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru trimestrul III anul 2013
» H.C.L. Nr. 31-2013 Privind concesionarea terenului intravilan satul Scânteia în suprafata de 812 mp din domeniul privat al comunei, sotilor Vochita
» Procesul verbal al sedintei ordinare a C.L. din 29.08.2013
» H.C.L. nr. 32-2013 priv revocarea H.C.L. nr. 3029.07.2013 privind scutirea de la plata chiriei pentru spatiul inchiriat in cadrul primariei Scanteia, de B.N.P. Silion Anca-Ilinca
» H.C.L. nr. 33-2013 priv rectificarea bugetului local pe anul 2013
» H.C.L. nr. 34-2013 priv infiintarea postului unic de conducere de administrator public , in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scanteia, judetul Iasi
» H.C.L. nr. 35-2013 priv alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia , judetul Iasi, pentru trimestrul IV anul 2013
» H.C.L. nr. 36-2013 privind rectificarea bugetului local in anul 2013
» Procesul verbal al Sedintei ordinare a C.L. din 26.09.2013
» H.C.L. nr. 37-2013 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul III anul 2013
» H.C.L. nr. 38-2013 privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2014 si a estimarilor pentru anii 2015-2017
» H.C.L. nr. 39-2013 privind aprobarea Actului Aditional nr. 9 la Actul Constitutiv si Actului Aditional nr. 10 la Statutul ARSACIS
» H.C.L. nr. 40-2013 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare
» H.C.L. nr. 41-2013 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020
» H.C.L. Nr. 42-2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Comunei Scanteia, judetul Iasi
» H.C.L. nr. 43-2013 priv aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013
» H.C.L. nr. 44-2013 priv aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiului de fezabilitate pentru investitia Modernizare drum de utilitate publica Scanteia-Rediu, comuna Scanteia, judetul Iasi
» H.C.L. nr. 45-2013 priv aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului si a unor servicii de interes public local
» H.C.L. nr. 46-2013 priv aprobarea Planului de lucrari de interes public ce se vor realiza de beneficiarii ajutorului social apti de munca, potrivit Legii nr. 416-2001
» H.C.L. nr. 47-2013 priv aprobarea Programului de realizare a unor lucrari de interes comunitar si a necesarului de forta de munca conform Legii nr. 76-2002, pentru anul 2014
» H.C.L. nr. 48-2013 priv aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
» H.C.L. nr. 49-2013 priv aprobarea regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor la nivelul comunei Scanteia
» H.C.L. nr. 51-2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
» H.C.L. nr. 50-2013 priv aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Scanteia, judetul Iasi, pentru anul scolar 2014-2015
» H.C.L. nr. 52-2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2014
» H.C.L. nr. 53-2013 priv alegerea presedintelui de sedinte pentru trimestrul I – 2014
» H.C.L. nr. 54-2013 privind modificarea si completarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2013

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2012

» HCL Nr. 1/2012 privind aprobarea atribuirii denumirilor unitatilor de invatamant de pe raza comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 2/2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al primarului com. Scinteia si al Institutiilor si serviciilor publice de interes local
» HCL Nr. 3/2012 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al com. Scinteia, jud. Iasi pe anul 2012 in suma de 3.958,20 mii lei
» Proces verbal incheiat la data de 31.01.2012 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al com. Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 4/2012 privind aprobarea atribuirii denumirilor unitatilor de invatamant de pe raza comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 5/2012 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2011
» HCL Nr. 6/2012 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2012 al com. Scinteia, jud. Iasi, dupa aprobarea bugetului
» HCL Nr. 7/2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012
» HCL Nr. 8/2012 privind aprobarea editarii unui ziar local de informare culturala si locala a comunei
» Proces verbal incheiat la data de 23.02.2012 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Scinteia
» HCL Nr. 10/2012 privind aprobarea contractarii serviciilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, potrivit Legii nr. 333/2003
» HCL Nr. 11/2012 privind aprobarea documentatiei de inchiriere a apartamentului cu 2 camere in suprafata de 45 mp din proprietatea privata a comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 12/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea drumului comunal DC 62 km 0+00 – km 0+800, comuna Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 13/2012 privind asocierea comunei Scinteia cu parteneri publici, privati si organizatii din societatea civila, in vederea constituirii asociatiei „COLINELE IASILOR” de tip Grup de Actiune Locala
» HCL Nr. 14/2012 privind alegerea presedintelui de sedinte a Consiliului Local Scinteia, jud. Iasi, din trimestrul II anul 2012
» Proces Verbal incheiat la data de 29.03.2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 15/2012 privind aprobarea contractarii de prestari servicii sanitar-veterinare pentru urmarirea trasabilitatii animalelor, provenientei si atestarii calitatii produselor agro-alimentare pentru piata agroalimentara de pe raza comunei Scinteia
» HCL Nr. 16/2012 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I anul 2012
» HCL Nr. 17/2012 privind gospodarirea comunei Scinteia, judetul Iasi, in anul 2012
» HCL Nr. 18/2012 privind infiintarea postului de consilier personal al primarului comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 19/2012 privind radierea din Cartea funciara nr.60289 a comunei Scinteia, jud. Iasi […]
» Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 26.04.2012
» HCL Nr. 20/2012 privind mandatarea d-lui Busuioc Vasile, viceprimarul comunei Scinteia, pentru semnarea unor documente in cadrul sedintei Adunarii Generale a A.D.I.S. Iasi care va avea loc in data de 25.05.2012
» Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 17.05.2012
» HCL Nr. 21/2012 privind rectificarea bugetului local in anul 2012
» Proces Verbal incheiat la data de 20.06.2012 in cadrul sedintei de constituire a Consiliului Local al Comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 22/2012 privind alegerea membrilor comisiei de validare
» HCL Nr. 23/2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali 2012-2016
» HCL Nr. 24/2012 privind declararea Consiliului Local ca legal constituit
» Proces verbal incheiat la data de 28.06.2012 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 25/2012 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi, din trimestrul III anul 2012
» HCL Nr. 26/2012 privind alegerea viceprimarului comunei
» HCL Nr. 27/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii, precum si componenta nominala a acestora
» HCL Nr. 28/2012 privind rectificarea bugetului local in anul 2012
» HCL Nr. 29/2012 privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2013 si a estimarii de buget local pentru anii 2014 – 2016
» HCL Nr. 30/2012 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul II anul 2012
» HCL Nr. 31/2012 privind mandatarea domnului Atasiei Viorel, viceprimarul comunei Scinteia, pentru semnarea unor documente in cadrul sedintei Adunarii Generale a A.D.I.S. Iasi
» HCL Nr. 32/2012 privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scinteia, judetul Iasi a unor suprafete de teren
» Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Scinteia incheiat la data de 31.07.2012
» HCL Nr. 33/2012 privind aprobarea Actului Aditional nr.5 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa si Canal Iasi A.R.S.A.C.I.S.
» HCL Nr. 34/2012 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
» HCL nr. 35/2012 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
» HCL nr. 36/2012 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
» HCL nr. 37/2012 Privind includerea in inventarul domeniului privat a iazului La Nuci
» HCL nr. 38/2012 Privind concesionarea iazului La Nuci
» HCL nr. 39/2012 Privind alegerea presedintelui de sedinte pentru trimestrul 4 2012
» Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 26.09.2012
» HCL nr.40/2012 Privind rectificarea bugetului local in anul 2012
» Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Scanteia din 31.10.2012
» HCL nr.41/2012 Privind aprobarea Actului Aditional nr.6 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Si Canal Iasi -A.R.S.A.C.I.S
» HCL nr.42/2012 Privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
» HCL nr. 43/2012-Privind aprobarea Statutului comunei Scanteia, jud. Iasi
» HCL nr.44/2012 Privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei Rusu Ovidiu
» HCL nr.45/2012 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul III 2012
» HCL nr. 46/2012 Privind rectificarea bugetului local in anul 2012
» HCL Nr.49/2012 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2013
» HCL nr. 47/2012 privind rectificarea bugetului local in anul 2012
» HCL nr. 48/2012 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului social apti de munca
» HCL nr. 49/2012 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2013
» HCL nr. 50/2012 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrari de interes comunitar si a necesarului de forta de munca conform legii nr. 76
» HCL nr. 51/2012 privind modificarea si completarea anexei nr. 2b) la HCL nr. 22-2010 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei
» Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 29.11.2012
» HCL Nr. 52/2012 privind rectificarea bugetului local in anul 2012
» HCL nr. 53/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora pentru anul 2013
» HCL Nr. 54/2012 privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului navetist la si de la locul de munca
» HCL Nr. 55/2012 privind alegerea Presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, jud. Iasi pentru trimestrul I anul 2013
» HCL Nr. 56/2012 privind aprobarea documentatie de inchiriere a spatiului din incinta primariei

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2011

» HCL Nr. 1/2011 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 23.12.2010
» HCL Nr. 2/2011 privind modificarea bugetului local pe anul 2010
» HCL Nr. 3/2011 privind atribuirea denumirii strazilor si numerotarea constructiilor din satele com. Scinteia, jud. Iasi (Scinteia, Bodesti, Ciocirlesti, Lunca Rates, Tufestii de sus si Rediu)
» HCL Nr. 4/2011 privind includerea in inventarul bunurilorcare alcatuiesc domeniul privat al com. Scinteia, jud. Iasi a unor suprafete de teren intravilan satul Scinteia
» HCL Nr. 5/2011 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 27.01.2011
» Proces Verbal incheiat la data de 27.01.2011 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 6/2011 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al com. Scinteia, jud. Iasi pe anul 2011, in suma de 4.195,20 mii lei
» HCL Nr. 7/2011 privind concesionarea terenului intravilan satul Scinteia in suprafata de 533 mp din domeniul privat al comunei, domnului Creanga Costica, proprietarul casei de locuit edificata pe acest teren
» HCL Nr. 8/2011 privind concesionarea terenului intravilan satul Bodesti in suprafata de 1185mp din domeniul privat al comunei, cumparatorilor casei de locuit a concesionarului initial
» HCL Nr. 9/2011 privind concesionarea terenului intravilan satul Scinteia in suprafata de 1000 mp din domeniul privat al comunei, cumparatorilor casei de locuit a concesionarului initial
» Proces Verbal incheiat la data de 10.02.2011 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 10/2011 privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrari de interes comunitar si a necesarului de forta de munca cf. Legii nr.76/2002
» HCL Nr. 11/2011 privind transformarea postului vacant de muncitor calificat, studii medii, treapta II, gradatia Baza, in muncitor necalificat II, gradatia 1 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 12/2011 privind alocarea unui spatiu cu destinatia de punct de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice scoase din uz
» Procesul Verbal incheiat la data de 11.03.2011 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 13/2011 privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor ordinare din 10.02.2011 si a celei extraordinare din 11.03.2011
» HCL Nr. 14/2011 privind gospodarirea comunei Scinteia, jud. Iasi, in anul 2011
» HCL Nr. 15/2011 privind modificarea bugetului local in anul 2011
» HCL Nr. 16/2011 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scinteia, jud. Iasi, din trimestrul II anul 2011
» Proces Verbal incheiat la data de 31.03.2011 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 17/2011 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 31.03.2011
» HCl Nr. 18/2011 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010
» HCL Nr. 19/2011 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I anul 2011
» Proces Verbal incheiat la data de 28.04.2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Scintei, jud. Iasi
» HCL Nr. 20/2011 privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scinteia, judetul Iasi a unor suprafete de teren intravilan in satul Scinteia
» HCL Nr. 21/2011 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 22/2011 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 23/2011 privind alegerea noului viceprimar al comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 24/2011 privind aprobarea Actului Aditional al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
» Proces Verbal incheiat la data de 26.05.2011 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 25/2011 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 28.04.2011
» HCL Nr. 26/2011 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
» HCL 27/2011 privind aprobarea Studiului de fezabiliatate pentru proiectul „Platforme de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere, comuna Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 28/2011 privind concesionarea terenului intravilan satul Scinteia in suprafata de 1000 mp din domeniul privat al comunei, sotilor Tuiu Adrian si Tatiana, peroprietari ai casei de locuit edificata pe acest teren
» HCL Nr. 29/2011 privind concesionarea terenului intravilan sqatul Scinteia in suprafata de 1000 mp din domeniul privat al comunei, fratilor Mihai Ilie si Mihai Cristian, proprietari ai casei de locuit edificate pe acest teren
» HCL Nr. 30/2011 privind concesionarea terenului intravilan satul Scinteia, in suprafata de 1000 mp din domeniul privat al comunei, domnului Tuiu Laurentiu, proprietar al casei de locuit edificata pe acest teren
» HCL Nr. 31/2011 privind concesionarea terenului intravilan satul Scinteia in suprafata de 1000 mp din domeniul privat al comunei, domnului Tuiu Vasilica Mihaita, proprietar al casei de locuit edificata pe acest teren
» HCL Nr. 32/2011 privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de constructii la cele doua camine culturale din satele Scinteia si Bodesti
» Procesul Verbal incheiat la data de 30.06.2011 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Scinteia
» HCL Nr. 33/2011 privind revocarea HCL nr.7/10.02.2011 privind concesionarea terenului intravilan satul Scinteia in suprafata de 533 mp din domeniul privat al comunei, domnului Creanga Costica, proprietarul casei de locuit edificata pe acest teren
» Procesul Verbal incheiat la data de 20.07.2011 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Scinteia
» HCL Nr. 34/2011 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2011 al comunei Scinteia, judetul Iasi, dupa aprobarea bugetului
» HCL Nr. 35/2011 privind veniturile potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale in functie de conditiile specifice potrivit Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,
» HCL Nr. 36/2011 privind insusirea si aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de investitie „Construire Camin cultural si racord electric in satul Bodesti, comuna Scinteia, judetul Iasi”
» HCL Nr.37/2011 privind insusirea si aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de investitie „Reabilitare Camin cultural in comuna Scinteia, judetul Iasi”
» HCL Nr. 38/2011 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Sacaleanu Silvica, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre Biroul Permanent Judetean al Partidului Democrat Liberal Iasi
» HCL Nr. 39/2011 privind validarea mandatului unui consilier local suspendat
» HCL Nr. 40/2011 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi, din trimestrul III anul 2011
» HCL Nr. 41/2011 privind actualizarea componentei nominale a membrilor comisiei de validare
» HCL Nr. 42/2011 privind actualizarea componentei nominale a membrilor Comisiei pentru Activitati Social-Culturale, Invatamant, Sanatate si Familie
» HCL Nr. 43/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere” in comuna Scinteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 44/2011 privind modificarea bugetului local pe anul 2011
» HCL Nr. 45/2011 privind acordarea „Diplomei de onoare” domnisoarei Alecsa C. Madalina […] pentru promovarea examenului de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2011 cu media 10
» HCL Nr. 46/2011 privind rectificarea bugetului local in anul 2011
» HCL Nr. 47/2011 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic general al primariei Scinteia
» HCL Nr. 48/2011 privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru achizitia de agregate de balastiera necesare intretinerii drumurilor de utilitate publica din com. Scinteia in anul 2011
» HCL Nr. 49/2011 privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru lucrarile de reabilitare a Caminului Cultural din satul Scinteia si mandatarea primarului comunei pentru a semna contractul de lucrari
» HCL Nr. 50/2011 privind aprobarea proiecului de buget local pe anul 2012 si a estimarii de buget local pentru anii 2013-2015
» HCL Nr. 51/2011 privind modificarea bugetului local pe anul 2011
» Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 31.08.2011
» HCL Nr. 52/2011 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi, din trimestrul IV anul 2011
» Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 29.09.2011
» Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 30.11.2011
» HCL Nr. 53/2011 privind modificarea bugetului local in anul 2011
» HCL Nr. 54/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru investitia „Modernizare drum comunal DC 63 Scanteia – Borosesti, comuna Scanteia, judetul Iasi”
» HCL Nr. 55/2011 privind rectificarea bugetului local in anul 2011
» HCL Nr. 56/2011 privind aprobarea Actului Aditional nr.4 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa si Canal Iasi – A.R.S.A.C.IS.
» HCL Nr. 57/2011 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre A.R.S.A.C.IS. si S.C. APAVITAL S.A. Iasi, conform Actului Aditional nr.7
» HCL Nr. 58/2011 privind veniturile potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale in functie de conditiile specifice potrivit Legii nr.416/2001
» HCL Nr. 59/2011 privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului social apti de munca potrivit Legii nr. 416/2001 in perioada 01.01.-31.12.2012
» HCL Nr. 60/2011 privind alocarea sumei de 4.022 lei pentru acordarea de cadouri prescolarilor si elevilor din comuna Scinteia, cu ocazia sarbatorilor de iarna
» HCL Nr. 61/2011 privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului navetist la si de la locul de munca
» HCL Nr. 62/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2012
» HCL Nr. 64/2011 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scanteia, Iasi, pentru trimestrul I anul 2012

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2010

» Proces Verbal incheiat la data de 28.01.2010.
» HCL Nr. 1/2010 privind aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare din 17.12.2009.
» HCL Nr. 2/2010 privind organizarea pazei Obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor situate pe teritoriul Comunei Scinteia,Jud. Iasi.
» HCL Nr. 3/2010 privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului navetist la si la locul de munca.
» HCL Nr. 4/2010 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 28.01.2010.
» HCL Nr. 5/2010 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – Scinteia T27 .
» HCL Nr. 6/2010 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a cabalinei femela si a etajului din proprietatea privata a comunei.
» HCL Nr. 7/2010 privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări de interes comunitar si a necesarului de forta de munca conform Legii nr. 76/2002.
» Proces Verbal incheiat la data de 25.02.2010.
» HCL Nr. 8/2010 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 25.02.2010.
» HCL Nr. 9/2010 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli , sl com Scinteia, Jud. Iasi, pe anul 2010.
» HCL Nr. 10/2010 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2009.
» HCL Nr. 11/2010 privind aprobarea implicarii CL Scinteia, Jud. Iasi in proiectul „Programul Renasterea satului romanesc- 10 case pentru specialisti”, in com. Scinteia, Jud. Iasi.
» HCL Nr. 12/2010 privind alegerea presedintelui de sedinte ale CL Scinteia, Jud. Iasi, din trimestrul II, anul 2010.
» Procesul verbal al sedintei ordinare din 11.03.2010.
» HCL Nr. 13/2010 privind aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv si Statutul A.R.S.A.C.IS.
» HCL Nr. 14/2010 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare.
» HCL Nr. 15/2010 privind concesionarea suprafetei de 12 mp din cladirea primariei Scinteia, judetul Iasi, aflata in domeniul public administrat de consiliul local al comunei.
» HCL Nr. 16/2010 privind gospodarirea comunei Scinteia, judetul Iasi, în anul 2010.
» HCL Nr. 17/2010 privind atribuirea spre folosinta prin concesionare a pasunii comunale în suprafata de 462 ha din domeniul privat al comunei catre o Asociatie a Crescatorilor de Animale din comuna Scinteia.
» HCL Nr. 18/2010 privind actualizarea componentei nominale a structurii comunitare consultative de solutionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii si/adultii.
» Procesul verbal al sedintei ordinare din 31.03.2010.
» HCL Nr. 19/2010 privind atribuirea spre folosinta prin contract de administrare a pasunii proprietate privata a comunei suprafata de 426 ha catre Asociatia Crescatorilor de Animale din comuna Scinteia
» HCL Nr. 20/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2010, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 21/2010 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 14.05.2010
» HCL Nr. 22/2010 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 23/2010 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scinteia, jud. Iasi din trimestrul III anul 2010
» HCL Nr. 24/2010 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 30.06.2010
» HCL Nr. 25/2010 privind modificarea bugetului local pe anul 2010
» HCL Nr. 26/2010 privind darea spre exploatare prin contract de concesionare a pasunilor proprietate privata a comunei in suprafata de 462 ha catre Asociatia Crescatorilor de Animale din Comuna Scinteia
» HCL Nr. 27/2010 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 16.08.2010
» HCL Nr. 28/2010 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului si a unor servicii de interes public local
» HCL Nr. 29/2010 privind modificarea bugetului local pe anul 2010
» Proces verbal incheiat la data de 14.05.2010 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia, jud. Iasi
» Proces verbal incheiat la data de 16.08.2010 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia, jud. Iasi
» Proces verbal incheiat la data de 29.07.2010 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului al comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 30/2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
» HCL Nr. 31/2010 privind transformarea postului vacant de referent (M), gradul profesional debutant, in consilier (S), gradul profesional superior, treapta 1, gradatia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, compartimentul Cadastru
» HCL Nr. 32/2010 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi, din trimestrul IV anul 2010
» Proces verbal incheiat la data de 30.06.2010 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 33/2010 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 09.09.2010
» Proces verbal incheiat la data de 09.09.2010 in cadrul sedintei extraordinare din data de 09.09.2010
» HCL Nr. 34/2010 privind aprobarea reactualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Scinteia. jud. Iasi
» HCL Nr. 35/2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
» HCL Nr. 36/2010 privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2011 si a estimarii de buget local pentru anii 2012 – 2014
» HCL Nr. 37/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Scinteia T 27 – intocmit in vederea extinderii intravilanului satului Scinteia si construirii de locuinte si dotari aferente
» HCL Nr. 38/2010 privind modificarea bugetului local pe anul 2010
» Proces verbal incheiat la data de 14.10.2010 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 39/2010 privind modificarea bugetului local pe anul 2010
» HCL Nr. 40/2010 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Scinteia, jud. Iasi
» HCL Nr. 41/2010 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 22.11.2010
» HCL Nr. 42/2010 privind modificarea bugetului local pe anul 2010
» HCL Nr. 43/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011
» HCL Nr. 44/2010 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2011
» HCL Nr. 45/2010 privind veniturile potentiale care se pot obtine prin valorificarea bunurilor si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale in functie de conditiile specifice potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
» HCL Nr. 46/2010 privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului social apti de munca potrivit legii 416/2001 in perioada 01.01 – 31.12.2011
» HCL Nr. 47/2010 privind aprobarea intocmirii documentatiei de inchiriere a apartamentului cu 2 camere in suprafata de 45mp din proprietatea privata a comunei
» HCL Nr. 48/2010 privind alocarea sumei de 4.000 lei pentru acordarea de cadouri prescolarilor si elevilor din comuna Scinteia, cu ocazia sarbatorilor de iarna
» HCL Nr. 49/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a pasunii in suprafata de 462 ha apartinand domeniului privat al comunei Scinteia
» HCL Nr. 50/2010 privind alegerea presedintelui de sedinte al Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi, pentru trimestrul I anul 2011
» HCL Nr. 51/2010 privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului propriu de specialitate al primarului care nu are domiciliul sau resedinta in comuna Scinteia
» Proces Verbal incheiat la data de 22.11.2010 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia, judetul Iasi
» Proces Verbal incheiat la data de 23.12.2010 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia, judetul Iasi

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2009

» Raport privind contractele atribuite in anul 2008
» HCL Nr. 1/2009 Privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare din 23.10.2008
» HCL nr. 2/2009 Privind asocierea intre comuna Scinteia si comuna Rebricea, jud. Vaslui, in vederea constituirii „Asociatiei de dezvoltare intercomunitara”
» HCL nr. 3/2009 Privind asocierea intre comuna Scinteia si comuna Grajduri, judetul Iasi, in vederea constituirii „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”
» HCL nr. 4/2009 Privind aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru asociat al Arsacis Iasi
» HCL Nr. 5/2009 Privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scinteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 6/2009 Privind constituirea fondului de premiere in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2009 pentru functiile publice si personalul contractual prevazute in statele de functii ale aparatului de specialitate al primarului
» HCL Nr. 7/2009 Privind aprobarea inchirierii suprafetei de 40 mp finete teren intravilan satul Ciocirlesti din proprietatea privata a comunei
» HCL Nr. 8 privind aprobarea procesului verbal ale sedintei ordinare din 29.01.2009
» HCL Nr. 9/2009 privind asociera comunei Scinteia pentru infiintarea A.D.I.S.
» HCL Nr. 10/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului “Asociatiei de dezvoltare intercomunitara – Valea Rebricii”.
» HCL Nr.11/2009 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008.
» HCL Nr. 12/2009 privind organizarea si desfasurrarea pasunatului si stabilirea tarifelor de pasunat pentru anul 2009
» HCL Nr. 13/2009 privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului navetist la si de la locul de munca
» HCL Nr. 14/2009 privind aprobarea angajarii unui număr de 12 persoane conform art. 85 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 76/2002.
» HCL Nr. 15/2009 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 27.02.2008
» HCL Nr. 16/2009 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scinteia, judeiul Iasi pe anul 2009.
» HCL Nr. 17/2009 privind gospodarirea comunei Scinteia, judetul Iasi, pe anul 2009.
» Proces Verbal incheiat la data de 27.02 2009 – in cadrul sedintei oridinare a Consiliului Local
» HCL Nr. 18/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S IASI.
» HCL Nr. 19/2009 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scinteia, judetul Iasi, din trimestrul II anul 2009.
» HCL Nr. 20/2009 privind implementarea si cofinantarea proiectului cu finantare internationala „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”.
» Proces Verbal incheiat la data de 31.03. 2009 – in cadrul sedintei oridinare a Consiliului Local
» HCL Nr. 21/2009 privind aprobarea PV al sedintei ordinare din data de 31.03.2008.
» Proces Verbal incheiat la data de 28.05 2009 – in cadrul sedintei oridinare a Consiliului Local.
» HCL Nr. 22/2009 privind desemnarea reprezentantilor CL Scinteia in Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Valea Rebricii”.
» HCL Nr. 23/2009 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 23.04.2009.
» HCL nr. 24/2009 privind aprobarea modificarilor si completarilor Actului constitutiv si Statutului ASOCIATIEI REGIONALE A SERVICIILOR DE APA CANAL IASI – ARSACIS.
» HCL Nr. 25/2009 Privind modificarea bugetului local pe anul 2009.
» HCL Nr. 26/2009 privind concesionarea terenului intravilan satul Scinteia în suprafata de 1000 mp din domeniul privat al comunei, succesorilor casei de locuit a concesionarului initial.
» HCL Nr. 27/2009 privind concesionarea terenului intravilan satul Ciocirlesti in suprafata de 363 mp din domeniul privat al comunei, pe care este edificata pe 74,7 mp constuctia “Magazin Mixt Ciocirlesti”.
» HCL Nr. 28/2009 privind concesionarea terenului intravilan satul Scinteia in suprafata de 817 mp din domeniul privat al comunei pe care sunt edificate pe 177,08 mp constuctiile “Sectie de olarie si Magazie de materiale”.
» HCL Nr. 29/2009 privind arendarea pasunii comunale.
» OPIS Declaratii de avere si de interese Consiliul Local si Primaria Comunei Scinteia , Jud. Iasi – anul 2009.
» HCL Nr. 30/2009 privind achizitionarea unui tractor U 650 cu remorca second-hand.
» HCl Nr. 31/2009 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 28.05.2009.
» HCL Nr. 32/2009 privind modificarea bugetului local pe anul 2009.
» HCL Nr. 33/2009 privind inchiderea gropilor de gunoi din comuna Scinteia, judeiul Iasi.
» HCL Nr. 34/2009 privind achizitionarea unui tractor U 650 cu remorca second-hand.
» HCL Nr. 35/2009 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scinteia, judetul Iasi, din trimestrul III anul 2009.
» HCL Nr. 36/2009 privind schimbarea destinatiei sumei de 23.490 lei, prevazuta initial pentru cheltuieli de intocmire a documentatiei, la cheltuieli de reabilitare scoala Rediu, in cadrul aceluiasi capitol.
» HCL Nr. 37/2009 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29.06.2009.
» HCL Nr. 38/2009 privind insusirea si aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitie „Reabilitare Camin Cultural in satul Scinteia, comuna Scinteia, judetul Iasi.
» HCL Nr. 39/2009 privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Scinteia, judeyul Iasi in proiectul „Reabilitare Camin Cultural in satul Scinteia, comuna Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 40/2009 privind insusirea si aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitie „Construire Centru de zi pentru copii in sistem After School în comuna Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 41/2009 privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Scinteia, judeiul Iasi in proiectul „Construire Centru de zi pentru copii in sistem After School in comuna Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 42/2009 privind insusirea si aprobarea reactualizarii studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitie „Modernizare Drum de utilitate publica Lunca Rates – Borosesti – Scinteia”, din comuna Scinteia, judetul Iasi.
» HCL Nr. 43/2009 privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi în proiectul „Modernizare Drum de utilitate publica Lunca Rates – Borosesti – Scinteia”, din comuna Scinteia, judetul Iasi.
» HCL Nr. 44/2009 privind insusirea si aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitie “Amenajarea Pietei Traditionale din comuna Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 45/2009 privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi in proiectul “Amenajarea Pietei Traditionale din comuna Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 46/2009 privind insusirea si aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitie “Construire Sistem Integrat de Management al Deseurilor in comuna Scinteia, judetul Iasi”
» HCL Nr. 47/2009 privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi in proiectul “Construire Sistem Integrat de Management al Deseurilor in comuna Scinteia, judetul Iasi” .
» HCL Nr. 48/2009 privind insusirea si aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitie „Infiintare Retea Distributie Gaze Naturale in satele componente comunei Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 49/2009 privind instrumentarea si aprobarea implicsrii Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi in proiectul „Infiintare Retea Distributie Gaze Naturale in satele componente comunei Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 50/2009 privind insusirea si aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitie “Reabilitarea Iluminatului Public in comuna Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 51/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “Infiintare sistem centralizat alimentare apa, in satele Borosesti, Scinteia, comuna Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 52/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare, in satele Borosesti, Scinteia, comuna Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 53/2009 aprobarea trecerii suprafetei de 4000 mp din domeniul privat in domeniul public al comunei pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti din comuna Scinteia, judetul Iasi”.
» HCL Nr. 54/2009 privind aprobarea trecerii suprafetei de 350 mp din domeniul privat in domeniul public al comunei pentru amplasarea unei statii de reglare si montaj retea de distributie gaze naturale in satele componente comunei Scinteia, judetul I
» HCL Nr. 55/2009 privind modificarea bugetului local pe anul 2009.
» HCL Nr. 56/2009 privind crearea Centrului pentru promovarea si conservarea traditiilor locale si a festivalului Zilele comunei Scinteia”.
» HCL Nr. 57/2009 privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi in proiectului integrat
» HCL Nr. 58/2009 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20.07.2009.
» HCL Nr. 59/2009 privind modificarea bugetului local pe anul 2009.
» HCL Nr. 60/2009 privind insusirea si aprobarea devizului de lucrari de reparatii antecalculat la scoala primara cu cls. I-IV Rediu, com.Scinteia, Jud. Iasi.
» HCL Nr. 61/2009 privind insusirea si aprobarea la plata a devizului de lucrari de reparatii la caile de acces pietonal (trotuare) din satul Scinteia.
» HCL Nr. 62/2009 privind aprobarea documentatiilor de atribuire si numirea comisiei de evaluare a ofertelor, in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I – V
» HCL Nr. 63/2009 privind insusirea si aprobarea segmentelor care compun drumul de utilitate publica Lunca Rates – Borosesti – Scinteia, pe o lungime totala de 6.779,33m, din comuna Scinteia, jud. Iasi.
» HCL Nr. 64/2009 privind amplasarea platformelor de colectare selectiva a deseurilor pe marginea drumurilor comunale şi satesti de pe teritoriul comunei Scinteia, judetul Iasi.
» HCL Nr. 65/2009 privind aprobarea PV al sedintei ordinare din 31.08.2009.
» HCL Nr. 66/2009 privind modificarea bugetului local pe anul 2009.
» HCL Nr. 67/2009 privind aprobarea bugetului local previzionat pentru anii 2010 – 2013.
» HCL Nr. 74/2009 privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrari de interes comunitar si a necesarului de forta de munca conform Legii nr. 76/2002.
» Proces Verbal incheiat la data de 14.09 2009 – in cadrul sedintei oridinare a Consiliului Local
» HCL Nr. 75/2009 privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare din 29.10.2009 si 09.11.2009.
» HCL Nr. 76/2009 privind modificarea bugetului local pe anul 2009.
» HCL Nr. 77/2009 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 26.11.2009.
» HCL Nr. 78 privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
» HCL Nr. 79/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010.
» HCL Nr. 80/2009 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2010.
» Proces Verbal incheiat la data de 26.11.2009.
» Proces Verbal incheiat la data de 17.12.2009.
» Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003.
» Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001.
» PV incheiat la data de 29.06.2009 – in cadrul sedintei oridinare a Consiliului Local.
» Proces Verbal incheiat la data de 29.01.2009 – in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local
» Proces Verbal incheiat la data de 27.02 2009 – in cadrul sedintei oridinare a Consiliului Local

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2008

» HCL Nr. 1/2008 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20.12.2007
» HCL Nr. 2/2008 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 2007
» HCL Nr. 3/2008 Privind constituirea fondului de premiere in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru functiile publice si personalul contractual prevazute in statele de functii ale aparatului de specialitate al primarului
» HCL Nr. 4/2008 Privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comuynei Scinteia, judetul Iasi pe anul 2008
» HCL Nr. 5/2008 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului si a unor servicii de interes public local
» HCL Nr. 6/2008 Privind asocierea intre consiliul local al comunei Scinteia si consiliile locale ale comunelor Grajduri si Draguseni, din judetul Iasi, pentru infiintarea unui birou de specialitate pentru proiecte cu finantare internationala
» HCL Nr. 7/2008 Privind asocierea intre comuna Scinteia, municipiul Iasi si alte localitati in vederea constituirii „Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul de salubrizare”
» HCL Nr. 8/2008 Privind participarea comunei Scinteia la capitalul social al SC APA VITAL SA Iasi
» HCL Nr. 9/2008 Privind aprobarea proceselor verbale ale sedintei ordinare din 31.01.2007 si celei extraordinare din 08.02.2008
» HCL Nr. 9/2008 Privind constituirea comisiilor de specialitate
» HCL Nr. 10/2008 Privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scinteia
» HCL Nr. 11/2008 Privind acordarea tichetelor cadou personalului feminin din aparatul de specialitate al primarului comunei
» HCL Nr. 12/2008 Privind aprobarea transferului Autospecialei PSI tip0 APCT, cartre alt consiliu local din judetul Iasi
» HCL Nr. 13/2008 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.02.2008
» HCL Nr. 14/2008 Privind insusirea si aprobarea reactualizarii studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitie „Modernizare Drum de Utilitate publica DC 63”
» HCL Nr. 15/2008 Privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi in proiectul „Modernizare Drum de Utilitate publica DC 63”
» HCL Nr. 16/2008 Privind organizarea si desfasurarea pasunatului si stabilirea tarifelor de pasunat
» HCL Nr. 17/2008 Privind gospodarirea comunei Scinteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 118/2008 Privind aprobarea intocmirii documentatiei de concesionare a terenului intravilan pe care este edificata constructia „Magazin Ciocirlesti”
» HCL nr. 19/2008 Privind alegerea presedintelui de sedinte a Consiliului Local Scinteia, din trimestrul II al anului 2008
» HCL NR> 20/2008 Privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului navetist
» HCL Nr. 21/2008 Privind infiintarea serviciului public de dezapezire si intretinere drumuri
» HCL Nr. 22/2008 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 27.03.2008
» HCL Nr. 23/2008 Privind insusirea si aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de investitie „Modernizare Drum Satesc DS 322 Primarie – Gara pe o lungime de 0.751 km din comuna Scinteia, jud. Iasi”
» HCL Nr. 24/2008 Privind darea in folosinta gratuita pe durata existetei constructiei a terenului in suprafata de 16 mp din domeniul public
» HCL nr. 25/2008 Privind modificarea bugetului local pe anul 2008
» HCL Nr. 26/2008 Privind acordarea tichetelor cadou personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei, cu ocazia sarbatorilor de Paste
» HCL nr. 27/2008 Privind acordarea tichetelor cadou personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatile de invatamat preuniversitar de stat din comuna Scinteia, judetul Iasi, cu ocazia sarbatorilor de Paste
» HCL Nr. 28/2008 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare Durabila a comunei Scinteia, judetul Iasi pentru perioada 2007-2013
» HCL Nr. 29/2008 Privind modificarea bugetului local pe anul 2008
» HCL Nr. 30/2008 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
» HCL Nr.1/2008 Privind alegerea membrilor comisiei de validare
» HCL Nr. 2/2008 Privind alegerea membrilor comisiei de validare
» HCL Nr. 3/2008 Privind declararea constituirii legale a Consiliului Local
» HCL Nr. 4/2008 Privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL Nr. 5/2008 Privind alegerea viceprimarului comunei
» HCL Nr. 6/2008 Privind modificarea bugetului local
» HCL Nr. 7/2008 Privind aprobarea listei spatiilor din proprietate privata a comunei Scinteia
» HCL NR. 8/2008 Privind validarea mandatului unui consilier local supleant
» HCL nr. 9/2008 Privind constituirea comisiilor de specialitate
» HCL Nr. 10/2008 Privind modificarea bugetului local pe anul 2008
» HCL Nr. 11/2008 Privind modificarea bugetului local pe anul 2008
» HCL nr. 12/2008 Privind aprobarea proceselor verbale ale sedintei ordinare din 19.06.2008 si celei extraordinare din 03.07.2008
» HCL nr. 13/2008 Privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in unele structuri
» HCL Nr. 14/2008 Privind acordarea de scutiri si facilitati la plata impozitelor si taxelor locale
» HCL Nr. 15/2008 Privind instituirea si stabilirea cuantumului taxei speciale de utilizare a viganjei
» HCL Nr. 16/2008 Privind stabilirea numarului sedintelor pentru care se acorda indemnizatia de consilier local
» HCL Nr. 17/2008 Privind aprobarea procesului verbal al sedinteiordinare din 28.08.2008
» HCL Nr. 18/2008 Privind actualizarea componentei nominale a structurii comunitare consultative de solutionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii si adulti
» HCL Nr. 19/2008 Privind aprobarea propunerii de buget local pe anul 2009 si a estimarii de buget local pentru anii 2010-2012
» HCL Nr. 20/2008 Privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului Local Scinteia
» HCL nr. 21/2008 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 25.09.2008
» HCL nr. 22/2008 Privind modificarea bugetului local pe anul 2008
» HCL Nr. 23/2008 Privind aprobarea programului de realizare a unor lucrari de interes comunitar si a necesarului de forta de munca conform Legii nr. 76/2002
» HCL nr. 24/2008 Privind aprobarea nomenclatorului arhivistic general al primariei Scinteia
» HCL Nr. 25/2008 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30.10.2008
» HCL nr. 26/2008 Privind rectificarea bugetului local
» HCL nr. 27/2008 Privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2008
» HCL Nr. 28/2008 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 21.11.2008
» HCL Nr. 29/2008 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
» HCL Nr. 30/2008 Privind stabilirea conditiilor si criteriilor si utilizarea fondului de premiere in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008
» HCL Nr. 31/2008 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2009
» HCL nr. 32/2008 Privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2009
» HCL nr. 33/2008 Privind ve4niturile potentiale care se pot obtine prin valorificarea bunurilor si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale in functie de conditiile specifice potrivit Legii nr. 416/2001
» HCL nr. 34/2008 Privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scinteia
» Proces Verbal incheiat la data de 08.02.2008, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Scinteia
» Proces Verbal incheiat la data de 31.01.2008, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia
» Proces Verbal incheiat la data de 03.05.2008, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Scinteia
» Proces Verbal incheiat la data de 22.04.2008, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia, judetul Iasi
» Proces verbal incheiat la data de 28.02.2008
» Proces verbal incheiat la data de 27.03.2008
» Proces verbal incheiat la data de 04.06.2008
» Proces verbal incheiat la data de 19.06.2008
» Proces verbal incheiat la data de 03.07.2008
» Proces verbal incheiat la data de 28.08.2008
» Proces verbal incheiat la data de 25.09.2008
» Proces verbal incheiat la data de 30.10.2008
» Proces verbal incheiat la data de 21.11.2008
» Proces Verbal incheiat la data de 23.12.2008
» Raport de evaluare a implementarii Legii Nr. 544/2001 in anul 2008
» Fisa de evaluare a implemantarii Legii Nr. 52/2003 in anul 2008

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2007

» HCL Nr.1/2007 Privind aprobarea procesului verbal al sedintelor anterioare
» HCL Nr. 2/2007 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bigetar pe anul 2006
» HCL Nr. 3/2007 Privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia, judetul Iasi pe anul 2007
» HCL Nr. 4/2007 Privind veniturile potentiale care se pot obtine prin valorificarea bunurilor si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale in functie de conditiile speciale
» HCL Nr. 5/2007 Privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor so protectia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 6/2007 Privind constituirea comisiei speciale pentru verificarea si aprobare a lucrarilor de amenajare a punctului farmaceutic situat in fosta cladire a casei de nasteri
» HCL Nr. 7/2007 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului propriu se specialitate al primarului comunei Scanteia
» HCL Nr. 8/2007 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
» HCL Nr. 9/2007 Privind oeganizarea si desfasurarea pasunatului si stabilirea tarifelor de pasunat pentru anul 2007
» HCL Nr. 10/2007 Privind compensarea chiriei datorate pana la concordanta sumei 21.315 lei, cu contravaloarea lucrarilor de amenajare a punctului farmaceutic uman, situat in fosta cladire a casei de nasteri
» HCL Nr. 11/2007 Privind constituirea fondului de premiere in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 pentru functiile publice si personalul contractual prevazute in caietul de sarcini
» HCL Nr. 12/2007 Privind stabilirea drepturilor, compensatiilor in bani si scutiri de servicii
» HCL Nr. 13/2007 Privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia, judetul Iasi pe anul 2007
» HCL Nr. 14/2007 Privind aprobarea procesului verbal al sedintelor anterioare
» HCL Nr. 15/2007 Privind gospodarirea comunei Scanteia, judetul Iasi, pe anul 2007
» HCL Nr. 16/2007 Privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehicilelor de pe raza comunei Scanteia, judetul Iasi, pentru care nu exista obligatia inmatricularii
» HCL Nr. 17/2007 Privind reactualizarea si reactivarea Comandamentului Antiepizootic al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 18/2007 Privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia, judetul Iasi pe anul 2007
» HCL Nr. 19/2007 Privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru trimestrul II pe anul 2007
» HCL Nr. 20/2007 Privind acordarea primelor de Pasti tuturor salariatilor din fonduri proprii ale bugetului activitatilor autofinantate al comunei Scanteia, judetul Iasi, pe anul 2007
» HCL Nr. 25/2007 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
» HCL Nr. 26/2007 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru „Construire Camin Cultural in satul Bodesti, comuna Scanteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 27/2007 Privind aprobarea studiului de fezabilitate
» HCL Nr. 30/2007 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
» HCL Nr. 31/2007 Privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasio, pentru trimestrul III anul 2007
» HCL Nr. 32/2007 Privind acordarea de scutiri si facilitati la plata impozitelor si taxelor locale
» HCL Nr. 33/2007 Privind aprobarea proiectului tehnic pentru construire Scoala Generala cu clasele I-IV satul Ciocarlesti , comuna Scanteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 34/2007 Privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru construire Scoala Generala cu clasele I-IV satul Ciocarlesti, comuna Scanteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 35/2007 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
» HCL Nr. 36/2007 privind aprobarea Codului de conduită a funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul propriu al primarului
» HCL Nr. 37/2007 Privind reactualizarea Regulamentului de prganizare si functionare a consiliului local Scanteia, judetul Iasi
» HCL 38/2007 Privind aprobarea modificarilor si completarilor Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi
» HCL Nr.39/2007 Privind aprobarea pricesului verbal al sedintei anterioare
» HCL Nr. 40/2007 Privind achizitionarea autospeciala pompieri second-hand
» HCL Nr. 41/2007 Privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia, judetul Iasi pe anul 2007
» HCL Nr. 42/2007 Privind rectificarea bugetului loval pe anul 2007, prin suplimentarea cu suma de 100 mii lei, pentru finantarea unor cheltuieli de capital la scoala generala din satul Ciocarlesti
» HCL Nr.43/2007 Privind concesionarea spatiului situat la parterul blocului de locuinta din satul Scanteia
» HCL Nr. 44/2007 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2007, prin suplimentarea cu suma 99 mii lei, pentru finantarea unor cheltuieli cu utilitatile la scolole generale din comuna Scanteia
» HCL Nr. 45/2007 Privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare
» HCL Nr. 46/2007 Privind aprobarea listei spatiilor din proprietatea privata a comunei Scanteia, cu destinatia de cabinete medicale.
» HCL Nr. 47/2007 Privind concesionarea terenului in suprafata de 2024 mp aferent magazinului universal situat in intravilanul satului Scanteia
» HCL Nr. 48/2007 Privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia
» HCL Nr. 49/2007 Privind mandatarea primarului comunei Scanteia pentru acordarea indemnizatiei de dispozitiv de 25 % din salariul de baza, personalului din aparatul de specialitate al primarului
» HCL Nr. 50/2007 Privind aprobarea proceselor verbale ale sedintei ordinare din 27.09.2007 si a celei extraordinare din 10.10.2007
» HCL Nr. 51/2007 Privind reactualizarea componentei structurii comunitare consultative de solutionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copii si adultii
» HCL Nr. 52/2007 Privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scinteia, judetul Iasi, pe anul 2007
» HCL Nr. 53/2007 Privind gestiunea directa a serviciului public al comunei
» HCL Nr. 54/2007 Privind rectificarea bugetului pe anul 2007, prin suplumentarea cu sume, pentru finantarea unor cheltuieli de capital si cu utilitatile la scolile generale din comuna Scinteia
» HCL Nr. 55/2007 Privind aprobarea proceselor verbale ale sedintei ordinare din 25.10.2007 si a celei extraordinare din 13.11.2007
» HCL Nr. 56/2007 Privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2008
» HCL Nr. 57/2007 Privind reactualizarea Regulementului de organizare si functionare a consiliului local Scineia, judetul iasi
» HCL Nr. 58/2007 Privind aprobarea realizarii unui Parc Eolian in comuna Scinteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 59/2007 Privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului navetist la si de la locul de munca
» HCL Nr. 60/2007 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2007, prin suplimentarea cu suma de 426.10 mii lei
» HCL Nr. 61/2007 privind reactualizarea si reactivarea Comandamentului Antiepzootic Local al comunei Scinteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 62/2007 Privind aprobarea proceselor verbale ale sedintei ordinare din 29.11.2007 si celei extraordinare din 05.12.2007
» HCL Nr. 63/2007 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2008
» HCL Nr. 64/2007 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
» HCL Nr. 65/2007 Privind stabilirea conditiilor si criteriilor si utilizarea fondului de premiere in limita a 5% din cheltuielile salariale aferente anului 2007 pentru functii publice si personalul contractual
» HCL Nr. 66/2007 Privind acordarea tichetelor cadou personalului aparatului de specialitate al primarului comunei , in luna decembrie 2007
» HCL Nr. 67/2007 Privind asocierea intre consiliile locale ale comunelor Scinteia si Grajduri, pentru infiintarea unui birou de specialitate pentru proiecte cu finantare internationala
» HCL Nr. 68/2007 Privind alegerea presedintelui de sedinta ale Consiliului Local Scinteia, judetul Iasi, pentru trimestrul I al anului 2008
» HCL Nr. 69/2007 Privind veniturile care se pot obtine din valorificarea bunurilor si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale
» Sedinta februarie 2007
» Sedinta ianuarie 2007
» Sedinta martie 2007
» Sedinta aprilie 2007
» Sedinta mai 2007
» Sedinta iunie 2007
» Sedinta august 2007
» Sedinta ordinara septembrie 2007
» Sedinta extraordinara octombrie 2007
» Proces-verbal incheiat in data de 26.07.2007 in acdrul sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Scinteia, jud. Iasi
» Sedinta ordinara octombrie 2007
» Proces verbal incheiat la data de 20.12.2007, In cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Scinteia, judetul Iasi. Sedinta de astazi a fost convocata prin dispozitia primarului comunei Scinteia nr. 3.033/21.12.2007
» Sedinta extraordinara noiembrie 2007
» Proces Verbal incheiat la data de 29.11.2007, In cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia, judetul Iasi. Sedinta de astazi a fost convocata prin dispozitia primarului comunei Scinteia nr. 3.021/23.11.2007, si ordinea de zi
» Proces Verbal, Incheiat la data de 05.12.2007, In cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Scinteia, judetul Iasi. Sedinta fost convocata prin dispozitia primarului comunei Scinteia nr. 3.029/30.11.2007, si ordinea de zi.

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2006

» HCL Nr. 2/2006 Privind construirea si montarea unei centrale termice la scoala cu clasele I-VIII Scanteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 3/2006 Privind construirea scolii cu clasele I-IV Ciocarlesti, comuna Scanteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 4/2006 Privind achizitionarea unui vehicul utilitar
» HCL Nr. 5/2006 Privind reactualizarea si reactivarea Comandamentului Antiepizootic al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 6/2006 Privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL Nr. 37/2006 Privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia, judetul Iasi pe anul 2006
» HCL Nr. 9/2006 Privind aprobarea Programului de dezvoltare economico-sociala a comunei pe perioada 2006-2007
» HCL Nr. 10/2006 Privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru trimestrul II anul 2006
» HCL Nr. 11/2006 Privind organizarea si desfasurarea pasunatului si stabilirea tarifelor de pasunat pentru anul 2006
» HCL Nr. 12/2006 Privind gospodarirea comunei Scanteia, judetul Iasi, pe anul 2006
» HCL Nr. 13/2006 Privind aprobarea Portofoliului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2006
» HCL Nr. 14/2006 Privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrari de interes comunitar si a necesarului de forta de munca
» HCL Nr. 16/2006 Privind stabilirea impozitului pe terenurile amplasate in extravilanul localitatilor comunei Scanteia, judetul Iasi pentru anul 2006
» HCL Nr. 17/2006 Privind intocmirea documentatiei nacesare pentru reabilitarea drumului comunal
» HCL Nr. 18/2006 Privind tarifele de inchiriere aplicabile incepand cu 01.05.2006
» HCL Nr. 19/2006 Privind asocierea Consiliului local al comunei Scanteia, judetul Iasi, cu consiului local al comunei Scheia, judetul Iasi, pentru constituirea comisiei de disciplina si comisiei paritate si desemnarea reprezentantilor fiecarui consili
» HCL Nr. 20/2006 Privind asocierea Comunei Scanteia cu comunele vecine din judetele Iasi si Vaslui, in vederea realizarii unor proiecte comune de interes public
» HCL Nr. 25/2006 Privind rectificarea bugetului local prin suplimentare cu suma de 230 mii lei
» HCL Nr. 27/2006 Privind aprobarea redactarii proiectului de stema a comunei Scanteia, judetul Iasi, de persoane fizice sau juridice cu experienta in stiinta Heraldica
» HCL Nr. 28/2006 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din 31.08.2006
» HCL Nr. 29/2006 Privind aprobarea Listei Propunerilor de simboluri pentru elaborarea in cel mult trei variante a proiectului de stema a comunei Scanteia, judetul Iasi, care se supun dezbaterii si consultarii locuitorilor, in vederea stabilirii celei
» HCL Nr. 30/2006 Privind alocarea sumei de 2.226 lei pentru sustinerea echipei de fotbal
» HCL Nr. 31/2006 Privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru trimestrul IV, anul 2006
» HCL Nr. 32/2006 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
» HCL Nr.34/2006 Privind aprobarea sporului lunar de dificultate acordat mambrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
» HCL Nr. 35/2006 Privind rectificerea bugetului lovcal pe anul 2006
» HCL Nr. 36/2006 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
» HCL Nr. 37/2006 Privind aprobarea implicarii Consiliului local Scanteia, judetul Iasi in proiectul „Economia Bazata pe Cunoastere”
» HCL Nr. 38/2006 Privind Insusirea si aprobarea devierii D.C. 63 pe D.S. 113 pe o lungime de 1.400 m in intravilanul satului Lunca Rates, comuna Scanteia, judetul Iasi, pentru asigurarea legaturii cu D.J. 248
» HCL Nr. 39/2006 Privind aprobarea procesului verbal al sedintelor anterioare
» HCL Nr. 41/2006 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Aductiune apa pentru comuna Scanteia, judetul Iasi – din sursa Ciurea
» HCL Nr. 42/2006 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Construire scoala generala cu clasele I-IV, sat Ciocarlesti, comuna Scanteia, judetul Iasi”
» HCL Nr. 43/2006 Privind aprobarea studiului de fezabilitate
» HCL Nr. 44/2006 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare si madernizare drum conumal D.C. 62, comuna Scanteia, judetul Iasi”
» HCL Nr. 46/2006 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
» HCL Nr. 48/2006 Privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare
» HCL Nr. 49/2006 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
» HCL Nr. 50/2006 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2007
» HCL Nr. 51/2006 Privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru Trimestrul I anul 2007
» HCL Nr. 52/2006 Privind stabilirea criteriilor pentru utilizarea fondului de premiere in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006 pentru functiile publice si personalul contractual
» HCL Nr. 53/2006 Privind transformarea postului de sofer P.S.I. in Sef S.V.S.U.
» Sedinta ianuarie 2006
» Sedinta februarie 2006
» Sedinta martie 2006
» Sedinta aprilie 2006
» Sedinta mai 2006
» Sedinta iunie 2006
» Sedinta iulie 2006
» Sedinta august 2006
» Sedinta septembrie 2006
» Sedinta decembrie 2006
» Sedinta ordinara octombrie 2006
» Sedinta extraordinara octombrie 2006
» Sedinta extraordinara decembrie 2006
» Sedinta extraordinara februarie 2006