ANUNȚ DE INTERES PUBLIC in atenția deținătorilor de bazine vidanjabile etanșe și fose septice cu evacuare

În conformitate cu prevederile articolului 11 din Hotărârea de Guvern nr. 714/26.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construirea, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, proprietarii spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de Read More …