Anunț privind înscrierea în Registrul Agricol

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu
modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 98/2009, orice entitate (persoană fizică
și/sau juridică) are obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol.
Perioadele la care persoanele fizice și/juridice au obligația să declare datele pentru
înscrierea în registrul agricol sunt următoarele :
„ a) 5 ianuarie -1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat
în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexe
și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile
pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu
personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului
precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a
produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
b) 1 – 31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele
cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice și /sau juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în
registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în
proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării.”
Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are
domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul
gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de
capacitate deplină de exercițiu.
Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date
de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente.
La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populației, chiar dacă nu
dețin terenuri agricole și silvice, animale sau clădiri utilizate ca locuință și construcții-anexe.
Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a
prezenta primarului, prefectului și persoanelor împuternicite de aceștia documentele și
evidențele necesare în vederea verificării realității datelor, nedeclararea la termenele stabilite
și în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul
persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.
Atasam modelul de declarației dată pe propria răspundere de către capul gospodăriei
sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate
deplină de exercițiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *