ANUNȚ DE INTERES PUBLIC in atenția deținătorilor de bazine vidanjabile etanșe și fose septice cu evacuare

În conformitate cu prevederile articolului 11 din Hotărârea de Guvern nr. 714/26.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construirea, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, proprietarii spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare (bazin vidanjabil etanș sau fosă septică cu evacuare) au obligația de a -și înscrie sistemul de epurare în Registrul autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme până la data de 30 octombrie 2022.

Pentru înscrierea în Registru este necesară completarea formularului de înscriere pe care îl găsiți pe site-ul Primăriei Scânteia sau direct la registratură și depunerea acestuia la registratura primăriei!

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern menționate!

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) din același act normativ, deținătorii de sisteme individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, pe lângă autorizația de construire, au obligația de a obține avizul/autorizația de gospodărire a apelor!

anunt-site-registru-evidenta

formular-registru-PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *