Arhiva Hotariri Consiliul Local

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2020


» H.C.L. nr. 1-2020 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 30.01.2020
» H.C.L. nr. 2-2020 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 19.12.2019
» H.C.L. nr. 3-2020 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2020 – 2021
» H.C.L. nr. 4-2020 modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48-2009, prin Actul Aditional nr. 33
» H.C.L. nr. 5-2020 aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Serviciului Politia locala pentru anul 2020
» H.C.L. nr. 6-2020 aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetului local pe anul 2019
» H.C.L. nr. 7-2020 aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2020
» H.C.L. nr. 8-2020 aprobarea intocmirii documentatiei in vederea inchirierii unei parti din cladirea fostei case de nasteri in suprafata utila de 23,26 mp
» H.C.L. nr. 9-2020 privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Iasi in perioada 2014 – 2020, a terenului din domeniul public al comunei
» H.C.L. nr. 10-2020 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 19.02.2020
» H.C.L. nr. 11-2020 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 30.01.2020
» H.C.L. nr. 12-2020 aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019
» H.C.L. nr. 13-2020 aprobarea raportului primarului privind siutatia gestionarii bunurilor si inventarierea patrimoniului Comunei Scanteia la sfarsitul anului 2019
» H.C.L. nr. 14-2020 aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare ce vor fi acordate elevilor
» H.C.L. nr. 15-2020 aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Scanteia
» H.C.L. nr. 16-2020 modificarea Contractului de delegare […]
» H.C.L. nr. 17-2020 modificarea Contractului de delegare nr. 48/2019
» H.C.L. nr. 18-2020 aprobarea planurilor anuale 2020 […]
» H.C.L. nr. 19-2020 aprobarea intocmirii documentatiei in vederea inchirierii terenului in suprafata de 2.024mp
» H.C.L. nr. 20-2020 privind modificarea HCL nr. 27/31.03.2016 […]
» H.C.L. nr. 21-2020 alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi
» H.C.L. nr. 22-2020 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 26.03.2020
» H.C.L. nr. 23-2020 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 19.02.2020
» H.C.L. nr. 24-2020 acordare mandat special pentru aprobarea aderarii Municipiului Roman la ARSACIS 2020
» H.C.L. nr. 25-2020 aprobarea Progarmului anual 2020 al achizitiilor publice, dupa aprobarea bugetului
» H.C.L. nr. 26-2020 indexarea cu rat inflatiei de 3,8 procente a impozitelor si taxelor locale aplicabile din anul 2021
» H.C.L. nr. 27-2020 prelungirea duratei contractului de inchiriere cu farmacia comunitara SC HELIANTHUS PHARM SRL
» H.C.L. nr. 28-2020 schimbare titular contract de concesiune de pe Sacalianu Ion pe Nistor Andrei
» H.C.L. nr. 29-2020 gospodarirea comunei incepand cu anul 2020
» H.C.L. nr. 30-2020 includerea in domeniul privat a constructiei dig din pamant […]
» H.C.L. nr. 31-2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 30.04.2020
» H.C.L. nr. 32-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 26.03.2020
» H.C.L. nr. 33-2020 actualizarea, modificarea si completarea Contractului de delegare […]
» H.C.L. nr. 34-2020 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I anul 2020
» H.C.L. nr. 35-2020 privind rectificarea bugetului local din anul 2020
» H.C.L. nr. 36-2020 privind revocarea HCL nr. 20-2020 […]
» H.C.L. nr. 37-2020 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 28.05.2020
» H.C.L. nr. 38-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 30.04.2020
» H.C.L. nr. 39-2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT […]
» H.C.L. nr. 40-2020 privind aprobarea SF pentru Proiectul regional […]

Hotariri Consiliul Local Scanteia pe anul 2019

» H.C.L. nr. 1 din 31.01.2019 – privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetului local pe anul 2018
» H.C.L. nr. 2 din 31.01.2019 – privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Scinteia […]
» H.C.L. nr. 3 din 31.01.2019 – privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2019 […]
» H.C.L. nr. 4 din 31.01.2019 – privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa […]
» H.C.L. nr. 5 din 31.01.2019 – privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului […]
» H.C.L. nr. 6 din 31.01.2019 – privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica [….]
» H.C.L. nr. 7 din 31.01.2019 – privind compensarea chiriei cu suma de 43.915 lei […]
» H.C.L. nr. 8 din 31.01.2019 – privind stabilirea, denumirea si avizarea statiilor de pe traseele transportului public [….]
» H.C.L. nr. 9 din 31.01.2019 – privind aprobarea unor plati din bugetul local […]
» H.C.L. nr. 10 din 28.02.2019 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici […]
» H.C.L. nr. 11 din 28.02.2019 – privind aprobarea Raportului Primarului […]
» H.C.L. nr. 12 din 28.02.2019 – privind aprobarea reevaluarii activelor fixe […]
» H.C.L. nr. 13 din 28.02.2019 – privind aprobarea executiei bugetelor intocmite […]
» H.C.L. nr. 14 din 28.02.2019 – privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2018
» H.C.L. nr. 15 din 28.02.2019 – privind concesionarea iazului piscicol colmatat […]
» HCL nr. 16 din 28.02.2019 – privind aprobarea documentatiei de inchiriere a terenului in suprafata de 923,99 mp […]
» H.C.L. nr. 17 din 28.02.2019 – privind suplimentarea unor plati din bugetul local si a listei de investitii provizorii pe anul 2019
» H.C.L. nr. 18 din 31.01.2019 – privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire […]
» H.C.L. nr. 19 din 28.02.2019 – privind aprobarea Planului de Paza al comunei Scanteia […]
» H.C.L. nr. 20 din 28.02.2019 – privind alegerea presedintelui de sedinte […]
» HCL nr. 21 din 08.03.2019 – privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Ipatele – Draguseni – Scheia – Mironeasa […]
» H.C.L. nr. 22 din 28.03.2019 – privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Scinteia […]
» H.C.L. nr. 23 din 29.03.2019 – privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor […]
» H.C.L. nr. 24 din 28.03.2019 – privind avizarea modificarii Regulamentului Apavital a serviciului […]
» H.C.L. nr. 25 din 28.03.2019 – privind aprobarea incheierii Contractului de prestari servicii de depozitare […]
» H.C.L. nr. 26 din 28.03.2019 – privind indexarea impozitelor si taxelor locale […]
» H.C.L. nr. 27 din 28.03.2019 – privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc […]
» H.C.L. nr. 28 din 28.03.2019 – privind gospodarie comunei Scinteia […]
» H.C.L. nr. 29 din 29.03.2019 – privind reactualizarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local […]
» H.C.L. nr. 30 din 25.04.2019 – privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli […]
» H.C.L. nr. 31 din 25.04.2019 – privind aprobarea executiei bugetelor întocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I anul 2019
» H.C.L. nr. 32 din 25.04.2019 – privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scânteia
» H.C.L. nr. 33 din 25.04.2019 – privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul Modernizare drumuri locale în comuna Scânteia
» H.C.L. nr. 34 din 25.04.2019 – privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul Reabilitarea modernizarea , extinderea […]
» H.C.L. nr. 35 din 25.04.2019 – privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local în comuna Scânteia
» H.C.L. nr. 36 din 25.04.2019 – privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor […]
» H.C.L. nr. 37 din 25.04. 2019 – privind aprobarea participarii U.A.T. Scânteia în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice […]
» H.C.L. nr. 38 din 25.04.2019 -privind aprobarea concedierii individuale a personalului contractual , ca urmare a restrângerii activitatii si desfiintarii unor posturi […]
» H.C.L. nr. 39 din 25.04.2019 – privind actualizarea Codului de conduita al functionarilor publici si al persoanlului contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
» Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 39 din 25.04.2019 – Codul de conduita
» Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 39 din 25.04.2019 – Codului de conduita
» H.C.L. nr. 40 din 30.05.2019 – aprobaea Programului anual al achizitiilor publice […]
» H.C.L. nr. 41 din 30.05.2019 – stabilirea componentei echipei mobile pentru interventii […]
» H.C.L. nr. 42 din 30.05.2019 intocmirea registrului agricol la nivelul UAT Scanteia […]
» H.C.L. nr. 43 din 30.05.2019 aprobarea formularului tipizat […]
» H.C.L. nr. 44 din 30.05.2019 – concesionarea terenului intravilan […]
» H.C.L. nr. 45 din 30.05.2019 – actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii […]
» H.C.L. nr. 46 din 30.05.2019 – actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii […]
» H.C.L. nr. 47 din 30.05.2019 – actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii […]
» H.C.L. nr. 48 din 30.05.2019 – alegerea presedintelui de sedinta […]
» H.C.L. nr. 49 din 27.06.2019 – modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa […]
» H.C.L. nr. 50 din 27.06.2019 – rectificarea bugetului local din anul 2019
» H.C.L nr. 51 din 27.06.2019 – actualizarea R.O.F. si R.O.I. al aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia […]
» Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 51-2019 – R.O.F.
» Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 51-2019 – R.O.I.
» H.C.L nr. 52 din 27.06.2019 instituirea taxei pentru […]
» H.C.L. nr. 53 din 27.06.2019 – privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al com. Scanteia […]
» H.C.L. nr 54 din 27.06.2019 – privind aprobarea documentatiei de inchiriere a spatiului din incinta politiei locale […]
» H.C.L. nr. 55 din 27.06.2019 – privind aprobarea Programului manifestarilor cultural sportive si alocarea […]
» H.C.L. nr. 56 din 27.06.2019 – revocarea H.C.L. nr. 38-25.04.2019 privind aprobarea concedierii individuale a personalului contractual […]
» H.C.L. nr. 57 din 27.06.2019 – revocarea H.C.L. nr. 44-30.05.2019 concesionarea terenului intravilan satul Lunca Rates in suprafata de 660mp din domeniul privat
» H.C.L. nr. 58 din 27.06.2019 – aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului
» H.C.L. nr. 59 din 27.06.2019 – aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2019
» H.C.L. nr. 60 din 27.06.2019 – trecerea din proprietatea publica în proprietatea privata a comunei Scânteia
» H.C.L. nr. 61 din 25.07.2019 – aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 25.07.2019
» H.C.L. nr. 62 din 25.07.2019 – aprobarea procesului verbal 27.06.2019
» H.C.L. nr. 63 din 25.07.2019 – aprobarea executiei bugetelor întocmite pe cele doua luni pe trimestrul II anul 2019
» H.C.L. nr. 64 din 25.07.2019 – aprobarea indicatorilor technico economici […]
» H.C.L. nr. 65 din 25.07.2019 – aprobarea intocmirii doc. pt intretinerea spatiului […]
» H.C.L. nr. 66/25.07.2019 – alocarea sumei de 3.500 lei […]
» H.C.L. nr. 67 din 29.08.2019 privind aprobarea ordinii de zi […]
» H.C.L. nr. 68 din 25.07.2019 – privind aprobarea procesului verbal […]
» H.C.L. nr. 69 din 29.08.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» H.C.L. nr. 70 din 29.08.2019 privind aprobarea transferului unor sume din bugetul local […]
» H.C.L. nr. 71 din 29.08.2019 privind numirea domnului Carlescu Gabriel-Vasile […]
» H.C.L. nr. 72 din 29.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta […]
» H.C.L. nr. 73 din 26.09.2019 privind aprobarea ordinii de zi […]
» H.C.L. nr. 74 din 26.09.2019 privind aprobarea procesului verbal […]
» H.C.L. nr. 75 din 26.09.2019 privind aprobarea actualizarii […]
» H.C.L. nr. 76 din 26.09.2019 acordarea mandatului special in vederea […]
» H.C.L. nr. 77 din 26.09.2019 acordarea mandatului reprezentantului UAT […]
» H.C.L. nr. 78 din 26.09.2019 privind achizitionarea unei centrale termice […]
» H.C.L. nr. 80 din 24.10.2019 privind aprobarea ordinii de zi […]
» H.C.L. nr. 81 din 24.10.2019 privind aprobarea procesului verbal […]
» H.C.L. nr. 82 din 24.10.2019 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite […]
» H.C.L. nr. 83 din 24.10.2019 privind rectificarea bugetului local in anul 2019
» H.C.L. nr. 84 din 24.10.2019 privind actualizarea Regulamentului de organizare […]
» H.C.L. nr. 85 din 24.10.2019 privind achizitionarea de sisteme de supraveghere […]
» H.C.L. nr. 86 din 24.10.2019 privind aprobarea organigramei […]
» H.C.L. nr. 87 din 24.10.2019 privind schimbarea titularilor contractului de concesionare […]
» H.C.L. nr. 88 din 24.10.2019 privind aprobarea PUZ […]
» H.C.L. nr. 89 din 24.10.2019 privind aprobarea modificarii devizului general […]
» H.C.L. nr. 90 din 08.11.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din 08.11.2019
» H.C.L. nr. 91 din 08.11.2019 privind asigurarea contributiei proprii […]
» H.C.L. nr. 92 din 08.11.2019 privind asigurarea suportului IT […]
» H.C.L. nr. 93 din 08.11.2019 transformarea functiei publice de inspector asistent […]
» H.C.L. nr. 94 din 18.11.2019 aprobarea ordinii de zi […]
» H.C.L. nr. 95 din 18.11.2019 aprobarea modificarii devizului general privind cheltuielile […]
» H.C.L. nr. 96 din 27.11.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 27.11.2019
» H.C.L. nr. 97 din 27.11.2019 privind aprobarea proceselor verbale ale sedintei ordinare din 24.10.2019, al sedintei extraordinare […]
» H.C.L. nr. 98 din 27.11.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019
» H.C.L. nr. 99 din 27.11.2019 privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrari de interes local ce vor fi executate […]
» H.C.L. nr. 100 din 27.11.2019 privind alocarea sumei de 6.000 lei pentru acordarea de cadouri […]
» H.C.L. nr. 101 din 27.11.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale […]
» H.C.L. nr. 102 din 27.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale […]
» Anexele la H.C.L. nr. 102 din 27.11.2019
» H.C.L. nr. 103 din 27.11.2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta […]
» H.C.L. nr. 104 din 27.11.2019 privind aprobarea proiectului retelei scolare […]
» H.C.L. nr. 105 din 27.11.2019 aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesionare […]
» H.C.L. nr. 106/27.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta […]

Arhiva Hotariri Consiliul Local Scanteia 2006-2018